BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fąk Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Karpiński Adam (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Kierunki i cele singlowych wyjazdów turystycznych w Polsce
Single Trips in Poland - Destinations and Purposes
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 5(37), s. 77-87, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Aktywność turystyczna, Organizacja wypoczynku
Tourism market, Tourist activity, Organization of leisure time
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie dotyczy analizy rynku turystyki singli wyjeżdżających na wypoczynek w kraju, który stanowi nowy rynek turystyczny w Polsce, znany już w Europie i na świecie. Prezentowane zjawisko jest stosunkowo nowe i nie zostało jeszcze poddane pogłębionej analizie. Do zebrania materiału badawczego zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę wywiadu. Badania przeprowadzono na przełomie 2010 i 2011 r. w grupie 340 uczestników różnych imprez turystycznych adresowanych wyłącznie do singli. Dokonano analizy głównych celów, jakimi kierują się badani przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w zorganizowanym wyjeździe turystycznym. Przedstawione kierunki wyjazdów oraz ich programy dowodzą, że polski singiel jest zainteresowany aktywnym, dobrze zorganizowanym wypoczynkiem w towarzystwie osób podobnych do siebie i mających zbliżone zainteresowania. Cele związane z poznaniem partnera i stworzenia stałego związku są w tym przypadku marginalne i nie odgrywają większej roli przy podejmowaniu decyzji wyjazdowej, zarówno w grupie samotnych kobiet, jak i mężczyzn.(abstrakt oryginalny)

The study involves tourist market analysis performed with regard to single travellers choosing domestic destinations. The market, already recognized in Europe and in the world, has been winning popularity in Poland as well. The new phenomenon is neither given much attention, nor has it been investigated thoroughly so far. Diagnostic survey method and interviews were applied to collect data for the study. The survey was carried out at the turn of 2010 and 2011 in the group of 340 respondents participating in diverse tourist events designed exclusively to single travellers. The analysis focuses on the respondents' rationale for their decisions to choose an organised tourist event. The presented destinations and the holiday programmes indicate that a Polish single holidaymaker is interested in a well planned active leisure activities in the company of alike travellers who share their interests. At the same time both male and female single travellers do not expect to meet their future partner or to find a lasting relationship when choosing a tourist event.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andoni A., Indyk P., Near-optimal hashing algorithms for approximate nearest neighbor in high dimensions, "Commun of ACM" 2008, t. 51, nr 1.
 2. Boyd-Graber J., Blei D.M., Zhu X., A topic model for word sense disambiguation, EMNLP, Prague 2007.
 3. Brachman R.J., Levesque H.J., Knowledge Representation and Reasoning, Elsevier, Oxford 2004.
 4. Broder A.Z., Glassman C.S., Manasse M.S., Zweig G., Syntactic clustering of the Web, "Computer Networks and ISDN Systems" 1997, t. 29, nr 8-13.
 5. Burrows S., Tahaghoghi S.M., Zobel J., Efficient plagiarism detection for large code repositories, "Software: Practice and Experience" 2007, t. 37, nr 2.
 6. Ceglarek D., Applying Cluster-based Methods to Improvement Filtering of Information, w: Proceedings from Southern Conference on Computing 2000, Hattiesburg, Mississipi 2000.
 7. Ceglarek D., Zastosowanie sieci semantycznej do disambiguacji pojęć w języku naturalnym, w: Systemy wspomagania organizacji SWO 2006, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wyd. AE, Katowice 2006.
 8. Ceglarek D., Koncepcja komponentowego systemu ochrony własności intelektualnej wykorzystującego semantyczne struktury informacji, w: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą - uwarunkowania i realizacja, red. P. Adamczewski, M. Zakrzewicz, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2009.
 9. Ceglarek D., Haniewicz K., Rutkowski W., Semantic compression for Specialised Information Retrieval Systems, w: Studies in Computational Intelligence, t. 283: Advances in Intelligent Information and Database Systems, Springer, Berlin - Heidelberg 2010.
 10. Ceglarek D., Haniewicz K., Rutkowski W., Robust Plagiary Detection Using Semantic Compression Augmented SHAPD, w: Lecture Notes in Artificial Intelligence, t. 7653: Computational Collective Intelligence - Technologies and Applications, red. N.T. Nguen, R. Katarzyniak, Springer, Berlin - Heidelberg 2012.
 11. Ceglarek D., Haniewicz K., Detection of the Most Influential Documents, w: New Trends in Databases and Information Systems, red. M. Pechanizkiy, M. Wojciechowski, Springer, Berlin - Heidelberg 2013.
 12. Ceglarek D., Linearithmic Corpus to Corpus Comparison by Sentence Hashing Algorithm SHAPD2, w: Proceedings of 5th International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications Conference, Xpert Publishing Services, Valencia 2013.
 13. Charikar M.S., Similarity estimation techniques from rounding algorithms, w: Proceedings of the 34th annual ACM symposium, STOC'02, ACM, New York 2002.
 14. Clough P., Stevenson M., A Corpus of Plagiarised Short Answers, University of Sheffield, 2009, http://ir.shef.ac.uk/cloughie/resources/plagiarism_corpus.html [7.01.2013].
 15. Goddard C., Schalley A.C., Semantic Analysis, w: Handbook of Natural Language Processing, red. N. Indurkhya, F. Damerau, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton 2010.
 16. Hammerl R., Sambor J., O statystycznych prawach językowych, Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 1993.
 17. Henzinger M., Finding near-duplicate web pages: A large-scale evaluation of algorithms, w: SIGIR '06: Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, ACM, New York 2006.
 18. Hoad T., Zobel J., Methods for Identifying Versioned and Plagiarised Documents, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2003, t. 54, nr 3.
 19. Hunt J., Szymanski T., A fast algorithm for computing longest common subsequences, "Communications of the ACM" 1977, t. 20, nr 5.
 20. Irving R.W., Plagiarism and collusion detection using the Smith-Waterman algorithm. Technical report, University of Glasgow, Glasgow 2004.
 21. Manber U., Finding similar files in a large file system, w: Proceedings of the USENIX Winter 1994 Technical Conference on USENIX, WTEC'94, Berkeley 1994.
 22. Mykowiecka A., Inżynieria lingwistyczna - komputerowe przetwarzanie tekstów w języku naturalnym, Wyd. PJWSTK, Warszawa 2007.
 23. Ota T., Masuyama S., Automatic plagiarism detection among term papers, w: Proceedings of the 3rd International Universal Communication Symposium, IUCS '09, ACM, New York 2009.
 24. Potthast M. i inni, Overview of the 4th International Competition on Plagiarism Detection, w: Working Notes Papers of the CLEF 2012, red. P. Forner, J. Karlgren, Ch. Womser-Hacker, Evaluation Labs, Rome 2012.
 25. Przepiórkowski A., Korpus IPI PAN. Wersja wstępna, Wyd. IPI PAN, Warszawa 2004.
 26. Stein B., Lipka N., Prettenhoferr P., Intrinsic Plagiarism Analysis, "Language Resources and Evaluation" 2010, t. 45, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu