BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syguła Leszek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Wdrażanie budżetu zadaniowego na przykładzie czwartej funkcji państwa w 19. części budżetowej
The Implementation of Performance Budgeting as Based on the Fourth Function in Part 19 of the State Budget
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 5(37), s. 243-258, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet państwa, Budżet zadaniowy
Public finance, State budget, Task budget
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia problematykę związaną z wdrażaniem budżetu zadaniowego w przypadku konieczności ustalania celów i mierników przez dysponenta części budżetu państwa i podległych mu dysponentów środków budżetowych niższych stopni. Obecnie funkcjonujący model określania celów i wyznaczania mierników został skonfrontowany z propozycją jego zmiany przez planowanie od góry do dołu (top-down).(abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues related to the implementation of performance budgeting for the need to establish objectives and indicators by a disposer of the state budget and subordinate disposers of the lower levels of the budget. Presented in the article currently functioning model for determining objectives and determining indicators is confronted with a proposal to change it by planning from top to down.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżet zadaniowy e-szkolenie dla grupy koordynującej, http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=3402&wysw=2&sub=sub2 [5.09.2012].
 2. Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007.
 3. http://www.mf.gov.pl/_files_/budzet_zadaniowy/opis_22_funkcji_panstwa.pdf [5.09.2012].
 4. Pismo Ministerstwa Finansów nr AP7/0201/1/1/12/HNG/68 z dnia 4 stycznia 2012 r. (niepubl.).
 5. Postuła M., Perczyński P., Budżet zadaniowy w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, Dz. U. poz. 628.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów, Dz. U. nr 211, poz. 1633 z późn. zm.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012, Dz. U. nr 56, poz. 290.
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Dz. U. nr 248, poz. 1481.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 11. Zarządzenie nr 56 Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, Dz. U. MF nr 9, poz. 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu