BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Nowa architektura nadzoru nad rynkiem finansowym UE - implikacje dla rynku ubezpieczeniowego
New Architecture of Supervision Over EU Financial Market - Implications for Insurance Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 235-243, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Nadzór, Rynek ubezpieczeniowy
Financial markets, Supervision, Insurance market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We wrześniu 2010 r. Parlament Europejski zatwierdził projekt zmian wytyczających nowe ramy nadzoru nad rynkiem finansowym. W artykule zaprezentowana została nowa instytucja nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym - Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), jego miejsce w strukturze nadzoru na poziomie makro- i mikroostrożnościowym oraz cele funkcjonowania. Omówione zostały również zadania EIOPA i ogólnie wytyczone uprawnienia, a także ich możliwy wpływ na funkcjonowanie krajowych organów nadzoru i całego rynku ubezpieczeniowego.(abstrakt oryginalny)

In September 2010 the European Parliament approved the draft of changes defining the new framework of supervision over financial market. The article presents the new institution performing supervision over the insurance market - European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) and its position in the structure of supervision at macro and micro-precautionary level, as well as its functioning, objectives and tasks. Also the role of EIOPA and its general powers are discussed as well as their possible influence on the functioning of national supervision institutions and the overall insurance market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balz B., Die Perspektive des Europäischen Parlamentes - Versicherungsaufsicht und - Regulierung, Internationale Konferenz Solvency II, Berlin, 3. November 2009.
 2. Braun J., Usługi finansowe: procedura Lamfalussy'ego - powstanie i zastosowanie w praktyce, Parlament Europejski, lipiec 2008; http://infoeuropa.sliven.bg/eu_fact_sheets/market/legislation/article_7201_pl.htm.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - Solvency II.
 4. FOR, Nadzór bankowy Unii Europejskiej (EBA), http://www.for.org.pl/upload/cep_eba-3_1.pdf (20.09.2010).
 5. Forbes.pl; Unia wzmacnia nadzór finansowy, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/unia-wzmacnia-nadzor-finansowy,6917,1 (22.09.2010).
 6. Hałabuz N., Komisja Europejska chce europejskiego nadzoru. Polska nie, Wywiad ze S. Kluzą, Wyborcza.biz;http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,6662965,Komisja_Europejska_chce_europejskiego_nadzoru__Polska.html (28.05.2010).
 7. Heise M., Nach der Krise: Wirksame Regelungen auf dem Finanzmarkt?, "Wirtschaftsdienst", luty 2010, https://www.allianz.com/staticresources/de/economic_research/images_deutsch/pdf_downloads/zeitungsartikel_und_interviews/zeitgespraech-feb10.pdf.
 8. Łańcucki J., Nowe ramy nadzoru nad europejskim rynkiem usług finansowych, "Prawo Asekuracyjne" 2010, nr 1.
 9. PE, Nowa architektura nadzoru finansowego, http://www.europarl.europa.eu/pl/pressroom/content/ 20100921IPR83190 (23.09.2010).
 10. PE, Teksty przyjęte - 22.09.2010 r., Strasburg; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20100922+TOC+DOC+XML+V0//PL&language=PL (23.09.2010).
 11. Rostowski J. (wywiad), KE forsuje europejski system nadzoru finansowego; http://gospodarka.gazeta.pl/ pieniadze/1,29577,6656448,KE_forsuje_europejski_system_nadzoru_ finansowego.html (27.05.2009).
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 ustanawiające Europejski Organ Nadzoru (Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi).
 13. Zaleska M., Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów, [w:] Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu