BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lament Marzanna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Zasada kontynuacji działania a wypłacalność zakładu ubezpieczeń
The Principle of Continuity and Solvency of the Insurance Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 244-252, bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Sytuacja finansowa, Rachunkowość, Ubezpieczenia
Financial situation, Accounting, Insurances
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasada kontynuacji działania jest jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości. Przyjęcie założenia kontynuacji działania lub jego nieprzyjęcie istotnie wpływa na sytuację finansową jednostki gospodarczej prezentowaną w sprawozdaniu finansowym. Brak przyjęcia tej zasady w polityce rachunkowości zakładu ubezpieczeń wpływa na jego wypłacalność, tzn. pogorszenie sytuacji finansowej. Ocena zdolności do kontynuowania działania jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym wiedzy na temat funkcjonowania ocenianego podmiotu, jego specyfiki, a także skłonności do podejmowania ryzyka. Powinna także uwzględniać zmieniającą się rzeczywistość. W odniesieniu do zakładów ubezpieczeń nie może się opierać głównie na ustawowych wskaźnikach wypłacalności, ale powinna kłaść większy nacisk na ocenę ryzyka funkcjonowania zakładu ubezpieczeń.(abstrakt oryginalny)

The principle of continuity is one of the overriding principles of accounting. Assuming the continuation of an action or the failure of its adoption significantly influences a financial situation of an enterprise, presented in the financial statements. The failure to adopt this principle in the insurance accounting policies affects its solvency, i.e. a worsening financial situation. The evaluation of the capacity to continue the action is complex, requiring knowledge of the functioning of the rated entity, its characteristics, and propensity to take risks. It should also take account changing realities. With respect to insurance companies it cannot be based primarily on statutory solvency indicators, but should put more emphasis on risk assessment of an insurance operation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Audit Considerations in Respect of Going Concern in the Current Economic Environment, IAASB 2009.
  2. Bednarski L., Problem oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 46, Warszawa 1998.
  3. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  4. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
  5. Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Załącznik 1 do uchwały z 12 listopada 2002, nr 538/43/2002, KRBR.
  6. Przykładowy wykaz węzłowych wskaźników charakteryzujących działalność i sytuację zakładów ubezpieczeń, Załącznik 3 do Normy nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Załącznik 1 do uchwały z 12 listopada 2002, nr 538/43/2002, KRBR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu