BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zmiany realnych dochodów i wydatków grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013
Changes in Real Income and Expenditures Among Socio-Economic Groups in Poland from 2000 to 2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.3, s. 425-438, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Dochody, Gospodarstwa domowe, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Statystyka
Income, Households, Structure of income and expenditure of households, Statistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zróżnicowanie poziomu realnych dochodów i wydatków poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce. Zbadano realne dochody rozporządzalne, realne wydatki oraz nadwyżki realnych dochodów nad realnymi wydatkami gospodarstw domowych w przekroju grup społeczno-ekonomicznych. Okres badawczy obejmuje lata 2000-2013. Wyniki wskazują, że grupy o najniższym realnym dochodzie (do 2004 r. były to gospodarstwa rolników, a od 2005 r. gospodarstwa pracowników na stanowiskach robotniczych) osiągały od 49% do 58% dochodu grupy o najwyższym dochodzie (gospodarstw pracowników na stanowiskach nierobotniczych) oraz grupy o najniższych wydatkach (gospodarstwa rolników albo pracowników na stanowiskach robotniczych) osiągały od 51% do 58% wydatków grupy o najwyższych wydatkach (gospodarstw pracowników na stanowiskach nierobotniczych). Jednocześnie najwyższą nadwyżkę realnych dochodów rozporządzalnych nad realnymi wydatkami odnotowano w 2000 r. dla gospodarstw pracowników na stanowiskach nierobotniczych i pracujących na własny rachunek, a w 2013 r. już dla gospodarstw rolników i pracowników na stanowiskach nierobotniczych. (abstrakt oryginalny)

This article describes the diversification of real income and expenditures among socioeconomic groups. This paper focuses on the analysis of real available income, real expenditures as well as real income surplus over household expenditures among socio-economic groups. The study was carried out from 2000 to 2013. The results show that the groups with the lowest real income (namely farmers' households until 2004 and then employees in manual labour positions' households after 2005) gained from 49% to 58% of income gained by the group with the highest income (employees in non-manual labour positions' households) and the group with the lowest expenditures (farmers' or employees in manual labour positions' households) gained from 51% to 58% of expenditures of the group with the highest expenses (employees in non-manual labour positions' households). At the same time, the highest real income surplus over real expenditure was recorded in 2000 among employees of non-manual labour positions' and self-employed' households and among farmers' and employees of nonmanual labour positions' households in 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BochenekM., Mikołajewska M., Dysproporcje dochodowe w Polsce przed i po wybuchu kryzysu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2013, nr 30.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013
 4. Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 5. Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 6. Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 7. Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009.
 8. Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
 9. Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 10. Budżety gospodarstw domowych w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
 11. Budżety gospodarstw domowych w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
 12. Budżety gospodarstw domowych w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.
 13. Lira J., Stanisławska J., Poziom dochodów realnych i ich prognoza w gospodarstwach domowych rolników w porównaniu do innych gospodarstw, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 1.
 14. Majchrzak A., Stanisławska J., Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i ich wielkości, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 3.
 15. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2011.
 16. Szopa B., Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 17. Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych HICP, GUS, Warszawa 2014, www.stat. gov.pl/gus/5840_5582_PLK_HTML.htm (dostęp 15.09.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu