BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Joanna (Instytut Spraw Publicznych; Uniwersytet Jagielloński), Walczak Bartłomiej (Uniwersytet Warszawski), Kasprzak Tomasz (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie)
Tytuł
Rodzice - partnerzy szkoły? Perspektywa ewaluacyjna
Parents - Schools' Partners? Evaluation Perspective
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 1 (tematyczny), s. 33-36, wykr., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka edukacyjna: szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Zarządzanie szkolnictwem, Socjologia wychowania, Współpraca
Education management, Sociology of education, Cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przyglądając się wynikom ewaluacji, celowe byłoby uwzględnienie w większym stopniu zróżnicowania obszarów wpływu rodziców na pracę szkoły w przyszłych badaniach: obszaru regulowanych prawem działań szkoły dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania opinii rodziców oraz obejmującego podejmowanie działań wynikających z koncepcji pracy szkoły i wynikającej z niej koncepcji współpracy z rodzicami. Przyjrzenie się temu drugiemu obszarowi dałoby, w naszym odczuciu, bardziej wyostrzony obraz partycypacji rodziców w zarządzaniu szkołą, bo pozbawiony bagażu przykładów wynikających z gwarantowanych prawem kompetencji rodziców. (fragment tekstu)

Both the educational law and the results of international surveys emphasise the importance of parents in the educational process and in the functioning of schools. At the same time, the involvement of parents in the life of Polish schools is often confined to participation in parent-teacher meetings only. The article analyses Polish national-level data collected within school external evaluation in the area of requirement "Parents are school partners". Despite a relatively high level of meeting that requirement by the evaluated schools, differences in parent involvement at particular educational stages can be seen. There is also a perceptible variety of opinions on the school-parent relation among the responders during the evaluation of groups - on the one hand, the parents only, and, on the other, the school personnel. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M., red. (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 2. Bochniarz P., red. (2008), Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 3. Borgonovi F., Mont G. (2012), Parental involvement in selected PISA countries and economies, OECD Education Working Paper No 73, Paris: OECD Publishing.
 4. Chapman J., Boyd W., Lander R., Reynolds D. (1996), The reconstruction of education. quality, equality and control, London, New York: Cassell.
 5. Czapiński J. (2009), Przemoc i inne problemy w polskiej szkole, w: Raport roczny programu społecznego "Szkoła bez przemocy", www.szkolabezprzemocy.pl
 6. Czapiński J. (2011), Kapitał społeczny, w: J. Czapiński i T. Panek, Diagnoza społeczna 2011, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 7. Damean D. (2011), Determinants of parent involvement in romanian schools, "The New Educational Review" 23(1), s. 35-51.
 8. Kołodziejczyk J. (w druku) , Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców przez szkołę oraz ich wspieranie w wychowaniu dzieci - w świetle wyników ewaluacji zewnętrznej, w: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Kołodziejczyk J. (2011), Partycypacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zarządzaniu szkołą, w: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Kołodziejczyk J., Cieślak H. (2011), Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych w odniesieniu do wymagania "Rodzice są partnerami szkoły", w: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Meighan R. (1993), Socjologia edukacji, Toruń: Wydwnictwo UMK.
 12. Musgrave P.W. (1968), Sociology of education, London: Methuen & Co. ltd.
 13. OECD (2006), Demand-sensitive schooling? Evidence and issues, Paris.
 14. Piwowarski R. (2006), Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 15. Smoleń M., Jarmoszuk Z., Schimanek T., Braun J., Skoczek D. i in. (2011), Strategia rozwoju kapitału społecznego. Projekt dokumentu do konsultacji społecznych, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowowego.
 16. Walczak B. (2011), "Między nami dobrze jest". O partnerstwie pomiędzy rodzicami a szkołą, w: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 17. Warren M., Hong S., Rubin C.H. (2009), Beyond the Bake Sale: A Community-Based Relational Approach to Parent Engagement in Schools, "Teachers College Record" 111(9), s. 2209-2254.
 18. Wygnański J.J., Herbst J. (2010), Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego - w ramach aktualizacji strategii rozwoju kraju 2007-2015, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 19. Zarycki T. (2004), Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, "Kultura i Społeczeństwo" nr 2, s. 45-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu