BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patena Wiktor (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
A Coherent Model of DCF Valuation
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2011, vol. 7, s. 16-28, rys., tab., bibliogr. s. 27
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych, Analiza wrażliwości
Enterprise valuation, Discounted cash flow (DCF), Sensitivity analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wycena przedsiębiorstw poprzez DCF jest uznawana za jedną z najbardziej popularnych metod wyceny. Modele wyceny DCF stały się jednak niezwykle skomplikowane. Modeling wymaga wiele danych wejściowych do przetworzenia, proces odbywa się w kilku etapach, a dane uzyskane w każdym z etapów mogą być ze sobą powiązane. Proces nie jest po prostu łańcuchem zadań. Nowoczesne modele pracy, poprzez zaawansowane mechanizmy pętli, jest uruchamiany zawsze, gdy nowa informacja się pojawia, i cały model wymaga aktualizacji. Technicznie rzecz biorąc, w arkuszach kalkulacyjnych, może być dokonana analiza jedynie z zastosowaniem iteracji. Modele wyceny powinny być również poddane analizie wrażliwości, która jest w stanie obliczyć wpływ każdego założenia na ostateczną wartość firmy. Analiza wskazuje na zestaw kluczowych założeń, które mają duży wpływ na obliczoną wartość firmy. Oprócz ilościowego określenia wpływu założeń, analizy jakościowe prowadzą kontrole założenia oceny niezawodności argumentów odpowiedzialne za kluczowe czynniki wyceny. W związku z tym, analiza wrażliwości poprawia obiektywność modelu i zmniejsza narażenie na manipulowanie wynikami. Analiza wrażliwości pokazuje jej kluczową rolę w procesie wyceny i udowadnia, że należy go traktować jako standardowy krok w wycenie DCF. (abstrakt oryginalny)

Business valuation through DCF is recognized as one of the most popular valuation approaches. DCF valuation models, however, have become extremely complex. Modeling requires plenty of input data to be processed, the process is done in many stages, and the data obtained on each of the stages may be interrelated. The process then is not simply a chain of tasks. The modern models work via sophisticated mechanisms of loops being triggered whenever a new piece of information is revealed and the whole model needs updating. Technically speaking, in the spreadsheets environment, this may only be done with the use of iterations. The valuation model should also be subjected to the sensitivity analysis, which is able to quantify the impact of every single assumption made on the final company value. The analysis points out the set of critical assumptions, which have the major impact on the calculated company's value. Apart from quantifying the impact of the assumptions, the analysis runs qualitative checks on the assumptions assessing the robustness of the arguments standing behind the critical factors for valuation. Consequently, the sensitivity analysis improves the objectivity of the model and mitigates the exposure for the possible results manipulation. The sensitivity analysis reveals its critical role in the valuation process and proves that it should be considered as the standard step in every DCF valuation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benninga S., Sarig O. (1996). Corporate Finance: A Valuation Approach. Boston: McGraw- Hill.
 2. Brealey R.A., Meyers S.C. (2003). Principles of Corporate Finance. Boston: McGrow Hill.
 3. Capiński M" Patena W. (2008). Company Valuation - Value, Structure, Risk. Hof: University Of Applied Sciences.
 4. Capiński M. (2005). A New Method of DCF Valuation. Nowy Sacz Academic Review. 2005/2
 5. Capiński M., Patena W. (2006). Real Options - Realistic Valuation. Journal of Business and Society. 2006/3
 6. Copeland T.E., Koller T., Murrin J. (2000). Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. New York: John Wiley and Sons.
 7. Damodaran A. (2002). Investment Valuation. New York: John Wiley & Sons.
 8. Damodaran A. (2001). The Dark Side of Valuation. New York: John Wiley and Sons.
 9. Fernandez P. (2002). Valuation and Shareholder Value Creation. San Diego: Academic Press.
 10. Fernandez P., Bilan A. (2007). 110 Common Errors in Company Valuations, http://ssrn.com
 11. Fernandez P. (2005). Financial Literature about Discounted Cash Flow Valuation. IESE Business School Working Paper No. 606. http://ssrn.com
 12. Fama E.F., French K.R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics. 1993. No 33.
 13. Ibragimov R. (2008). Errors in 110 Common Errors in Company Valuation, http://ssrn.com
 14. Koller T., Goedhart M.. Wessels D. (2010). Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. McKinsley.
 15. Kraschwitz L., Loffler A. (2006). Discounted Cash Flow - A Theory of the Valuation of Firms. Wiley Finance.
 16. Shim J., Siegel J. (2006). Dyrektorfinansowy. Krakow: Oficyna Ekonomiczna.
 17. Vemimmen P. (2005). Corporate Finance. Theory and Practice. John Wiley & Sons.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu