BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cabalski Marian (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Ogólne problemy stosowania przemocy przez kobiety
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2011, nr 1 (2), s. 117-139
Słowa kluczowe
Przemoc, Kobieta, Przemoc w rodzinie
Abuse, Woman, Violence in the family
Abstrakt
Artykuł zrywa ze stereotypowym przekonaniem, że przemoc jest wyłączną domeną mężczyzn. Autor poświęca uwagę procesowi narastania zaangażowania przestępczego i przemocy ze strony kobiet. W publikacji przedstawiono przyczyny coraz bardziej nasilającego się zjawiska przemocy stosowanej przez kobiety, zjawisko zacierania się różnic społecznych między płciami, stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie psychicznego i fizycznego znęcania się przez kobiety nad mężczyznami oraz rekomendacje do badań nad przemocą stosowaną przez kobiety.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Adler, Sisters in Crime: The Rise of The New Female Criminal, New York 1975.
 2. R.J. Simon, Women and Crime, Washington 1975.
 3. Z. Bauman, O ponowoczesnych pożytkach z seksu, "Studia Socjologiczne" 1997, nr 4, s. 87-106.
 4. S.L. Bem, Androgynia psychiczna a tożsamość płciowa, w: P.G. Zimbardo (red.), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. J. Butler, Bodies that Matter. On The Discursive Limits of "Sex", London-New York Routledge 1993.
 6. A. Clare, On Men: Masculinity in Crisis, London 2000, s. 1015.
 7. R.E. Dobash, R. R. Dobash, Violence Against Wives: A Case Against Patriarchy, Open Books, London 1979.
 8. A. Dominiczak, Edukacja kobiet, w: Kobiety w Polsce 2003, Raport Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2003, s. 91.
 9. R. Dorrzapf, Eros, małżeństwo i Lucyfer w pludrach. Dzieje obyczajowości seksualnej, Gdynia 1997, Wydawnictwo Ureus.
 10. H. Fisher, Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienia nasz świat, Wydawnictwo Jacek Santorski and Co, Warszawa 2003, s.16.
 11. N. Friday, Kobiety górą, Poznań 1998, s. 11-18.
 12. R.J. Gelles, Family Violence, Bewerly Hills Sage 1987.
 13. L. Gromulska, O przemocy w rodzinie doświadczanej przez mężczyzn, w: R. Kucharski (red.) Mężczyzna w kryzysie. Sytuacja prawna mężczyzn przezywających problemy rodzinne, Fundacja Akcja 2008, s. 60.
 14. B. Gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawno-kryminologiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s.19.
 15. L. Kolarska-Bobińska, Polski szklany sufit, http://www.isp.org.pl/files 14.04.2007.
 16. H. Kołakowska-Przełomiec, Przemoc w rodzinie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1985, nr 1.
 17. M. Makara-Studzińska, A. Grzywa, R. Turek, Przemoc w związkach między kobietą a mężczyzną "Postępy Psychiatrii i Neurologii" 2005, nr 14(2), s. 131-136.
 18. M. Makara-Studzińska, A. Grzywa, R. Turek, Kobiece oblicza stosowania przemocy, "Postępy Psychiatrii i Neurologii" 2005, nr 14(3), s. 201-204.
 19. J. MacInnes, The End of Masculinity, Buckingham 1998.
 20. Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2006, s. 7-16.
 21. S. Mielnik, Mężczyzna jako ofiara przemocy w rodzinie, w: R. Kucharski (red.) Mężczyzna w kryzysie. Sytuacja prawna mężczyzn przezywających problemy rodzinne, Fundacja Akcja 2008, s. 65.
 22. K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2004, s. 158 i n.
 23. A. Oldag, Kobiety się gną, a faceci łamią, "Forum" 2010, nr 3 (18.01-24.01).
 24. J. Ptacek, The Tactics and Strategies of Men Who Batter, Violence Beetween Intimate Partners, Patterns, Causes and Effects, w: A.P. Cardarelli (red.), Allyn and Bacon A Viacon Company, Needham Heights, MA 1997, s. 105-110.
 25. M. Przybysz-Zaremba, (Prze)moc kobiet - nie(moc) mężczyzn, w: "Szkice Humanistyczne Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego", 2008, t. VIII, nr 2.
 26. L. Rival, D. Slater, D. Miller, Sex and Sociality: Comparative Ethnographies, "Theory, Culture and Society" 1998, nr 3-4, t. 15, s. 295-322.
 27. K. Sayer, M. Silvestrin, Women Want More, BCG The Boston Consulting Group 2009, s. 632.
 28. A. Sijka, Kobiety na kryzys, "Wprost" 2009, nr 24 (1379).
 29. K. Sławik, Współczesny sprawca przestępstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
 30. M.A. Strauss, Przemoc fizyczna kobiet wobec partnerów: poważny problem społeczny, w: M.R. Walsh (red.) Kobiety, mężczyźni i płeć - debata w toku, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003.
 31. T. Szlendak, Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 43-124.
 32. T. Szlendak, Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety, Jacek Santorski i Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2005, s. 167-178 oraz 245-250.
 33. R. Tannahill, Historia seksu, Książka i Wiedza, Warszawa 2001, s. 440-459.
 34. A. Titkow, Interes grupowy polskich kobiet. Zakres wątpliwości i szanse artykulacji, w: M. Fuszera (red.), Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002, s. 48.
 35. M.R. Walsh, Przemoc domowa: czy w relacjach z partnerami kobiety równie często jak mężczyźni odwołują się do przemocy fizycznej, w: M.R. Walsh, "Kobiety, mężczyźni i płeć" Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 249.
 36. K. Weston, Long Slow Burn. Sexuality and Social Science, London-New York Routledge 1998.
 37. D. Woźniakowska-Fajst, Nieletnie - niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 150.
 38. C.L. Yodanis, Gender Inequality, Violence Against Women and Fear. Cross - National Test oft he Feminist Theory of Violence Against Women, "Journal of Interpersonal Violence" 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu