BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raszkowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Obszary kształtowania konsensusu społeczności regionalnych na rzecz innowacji na przykładzie regionalnych strategii innowacji
Areas for Creating Innovation Oriented Regional Community Consensus Based on the Example of Regional Innovation Strategies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 447-457, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Strategia innowacyjna, Innowacyjność regionu, Społeczności lokalne
Innovation strategy, Regional innovation, Local community
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule została podjęta próba wskazania na obszary kształtowania konsensusu społeczności regionalnych na rzecz innowacji w odniesieniu do regionalnych strategii innowacji dla poszczególnych województw. Dla każdego z regionów przedstawione zostały najważniejsze elementy, działania, inicjatywy podejmowane w aspekcie kształtowania konsensusu regionalnego dla innowacji. Wśród ciekawszych projektów można wymienić wspieranie klastrów przedsiębiorczości, fora gospodarcze i polityczne, tworzenie regionalnych centrów innowacyjności, konferencje i warsztaty strategiczne, współpracę jednostek badawczo-rozwojowych, tworzenie powiązań B2B, projekty typu "foresight". W ramach podsumowania sformułowane zostały rekomendacje i oceny mające na celu wskazanie kierunków działania mogących usprawnić proces realizacji RSI. (abstrakt oryginalny)

The objective of the hereby article is an attempt to indicate areas for creating innovation oriented regional community consensus with reference to Regional Innovation Strategies for particular regions. Each region is characterized by presenting its most important components, activities, initiatives taken up in the field of creating regional consensus for innovation. Among interesting projects the following examples should be listed: support for entrepreneurship clusters, economic and political forums, establishing regional innovation centres, strategic conferences and workshops, cooperation of research and development units, creating B2B relations, foresight projects. In summary recommendations and assessments are presented which aim at defining directions for activities facilitating RSI implementation process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolnośląska Strategia Innowacji przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/509/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r., Wrocław 2005.
 2. Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., Płoszaj A., Polskie Regionalne Strategie Innowacji: Ocena i wnioski dla dalszych działań, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa 2006.
 3. Klepka M., Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 4. Lubuska Regionalna Strategia Innowacji przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/207/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2005 r., Zielona Góra 2005.
 5. Regionalna Strategia Innowacji "Innowacyjna Wielkopolska" przyjęta Uchwałą Nr XX/283/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2004 r., Poznań 2004.
 6. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015 przyjęta Uchwałą Nr 72/08 Sejmiku Woje-wództwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2008 roku, Warszawa 2008.
 7. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) przyjęta Uchwałą Nr 489/XXX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2004 r., Gdańsk 2004.
 8. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku przyjęta Uchwałą Nr XLI/587/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r., Toruń 2004.
 9. Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego przyjęta Uchwałą Nr XXIX/413/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego, Lublin 2004.
 10. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS 2005-2013 przyjęta Uchwałą XLI/612/2005 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 roku, Łódź 2005.
 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2005-2013 przyjęta Uchwałą Nr XXIX/386/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2005 r., Kraków 2004.
 12. Regionalna strategia innowacji województwa opolskiego na lata 2004-2013 przyjęta Uchwałą Nr XXII/196/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 roku, Opole 2004.
 13. Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005-2013 przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/369/2004 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2004 roku, Rzeszów 2004.
 14. Regionalna strategia innowacji województwa podlaskiego przyjęta Uchwałą Nr XXVI/297/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2005 roku, Białystok 2005.
 15. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 przyjęta Uchwałą Nr II/11/2/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2003 r., Katowice 2003.
 16. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 przyjęta Uchwałą Nr XXIII/227/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2004 r., Kielce 2004.
 17. Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim przyjęta Uchwałą Nr XIX/218/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2005 r., Szczecin 2005.
 18. Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęta Uchwałą Nr XXIV/336/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31sierpnia 2004 r., Ol-sztyn 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu