BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratuszniak Ireneusz (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
Tytuł
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Revitalization of Degraded Urban Areas Based on the Example of Regional Operational Programme (ROP) for Lower Silesia Voivodeship for 2007-2013
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 458-466, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Regionalny Program Operacyjny
City revitalization, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki spójności przez władze wojewódzkie. W okresie 2007-2013 program dysponuje alokacją 1 213 14 mln euro pochodzących z bud-żetu Unii Europejskiej. Jeden z priorytetów programu "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)" podejmuje działania na rzecz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w priorytecie "Miasta" przekraczają wartość 106 mln euro. Do połowy 2010 r. proces wdrażania priorytetu "Miasta" obejmował przygotowanie i zatwierdzenie 37 lokalnych programów rewitalizacji. Podjęto również decyzję o współfinansowaniu 251 projektów. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji obejmują zagadnienia dotyczące odnowy zdegradowanej infrastruktury technicznej i problemów społecznych. (abstrakt oryginalny)

Regional Operational Programme for Lower Silesia for 2007-2013 is one of basic tools for the implementation of Cohesion Policy by voivodeship authorities. For this period the programme possesses the allocation of 1213.14 mln euro and consists of 10 priorities. One of the priorities ("Rehabilitation of degraded urban areas in Lower Silesia") implements the measures for the revitalization of degraded urban areas. The priority allocation exceeds 106 mln euro (European Regional Development Found). Until mid 2010, during the implementation of "City" priority, 37 Local Regeneration Programmes were prepared and approved and 251 projects were approved for cofinancing. The projects to be implemented in the "City" priority will cover the degraded technical infrastructure and social problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej, W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, Zaakceptowana na Nieformalnym Spotkaniu Ministrów ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej, Lipsk, 24-25 maja 2007.
  2. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy, Urząd Miasta Legnicy, http://www.legnica.portal.eu, Legnica 2009.
  3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wspie-rające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), http://www.funduszestrukturalne.gov.pl, Warszawa maj 2007.
  4. Rada UE, Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójności, http://ec.europa.eu, Bruksela, październik 2006.
  5. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolno-śląskiego na lata 200-2013, www.rpo.dolnyslask.pl, Wrocław 2007.
  6. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, http://www.rpo.dolnyslask.pl, Wrocław luty 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu