BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocki Tomasz (Agencja Nieruchomości Rolnych), Podgórski Bogdan (Agencja Nieruchomości Rolnych)
Tytuł
Rola agencji nieruchomości rolnych w powiększaniu i tworzeniu gospodarstw rolnych
The Role of Agricultural Property Agency in Formation and Enlargement of Agricultural Farms
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 67-76, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Dzierżawa gruntów, Grunty rolne, Jakość gruntów rolnych, Agencje nieruchomości
Land lease, Arable land, Quality of agricultural land, Estate agency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę oceny roli ANR w powiększaniu i tworzeniu gospodarstw rolnych. Analizę przeprowadzono w oparciu o informacje pochodzące z raportów z działalności Agencji, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury. Zaprezentowane wyniki świadczą o znacznym wkładzie ANR w kształtowanie struktury agrarnej, szczególnie tam, gdzie występowała koncentracja gruntów przejętych do Zasobu WRSP. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the analysis of Agricultural Property Agency's (APA's) activity, conditions and factors which determine it and its impact on the improvement on the spatial structure of agricultural farms in Poland. It is estimated that agricultural farms extended their areas by 1.7 million ha due to the conclusions of more than 320 thousand sale and lease contracts, which gives c.a. 5.2 ha per one contract on average. As of the end of December 2008 the purchasers and leasees of the large (exceeding 100 ha) arranged properties of the Stock used 1.9 million ha of land on the basis of 5.2 thousand contracts, which gives 363 ha per one contract on average. Changes in agrarian structure depend on many factors, not only on the supply of APA Stock land but on general situation in agriculture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciodyk T. 2004: Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - uwarunkowania, cele, polityka Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie realizacji. [W:] Realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - materiały pokonferencyjne. Warszawa.
  2. Dzun W. 2005: Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
  3. Dzun W. 2009: Duże gospodarstwa rolne przed i po wejściu Polski do UE. Maszynopis.
  4. Nawrocki T. 2008: Agencja Nieruchomości Rolnych jako gospodarz majątku narodowego w rolnictwie. Wieś Jutra, nr 12 (125).
  5. Ziętara W. 2002: Reprywatyzacja konieczna. Agroprzemiany, nr 2 (112) luty.
  6. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2007 r. 2008: Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa, czerwiec.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu