BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogalska Joanna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Rola subwencji w budżecie powiatów województwa świętokrzyskiego
The Role of Subsidy in the Budget of Districts of Świętokrzyskie Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 467-474, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Subwencje, Powiat, Finanse publiczne
Subsidies, County, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
artykule ukazano subwencję jako jedno z trzech głównych źródeł dochodu powiatu. Pierwsza część obejmuje teoretyczne ujęcie subwencji, mechanizmy i algorytmy poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez powiat. W drugiej części artykułu zaprezentowano miejsce subwencji w ogólnej strukturze budżetów powiatów województwa świętokrzyskiego oraz w stosunku do dochodów własnych uzyskiwanych przez te jednostki. (abstrakt oryginalny)

The article discusses general subsidy as one of three main sources of income of a district. In the first part there is a theoretical presentation of subvention, mechanisms and algorithms of individual parts of subvention obtained by a district. The second part shows the place of the subvention in a general structure of budgets of Świetokrzyskie Voivodeship districts and in comparison with own income obtained by these units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hanusz A., Niezgoda A., Czerwski P., Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
  2. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2007.
  3. Rogalska J., Rola subwencji w budżecie województw, [w:] B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, Zeszyty Naukowe nr 530, Ekonomiczne problemy usług nr 31, t. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
  4. Rogalska J., Stachowicz M., Samodzielność finansowa gmin w świetle art. 20 i 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, [w:] P. Chmielnicki, A. Dybała (red.), Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, Lexis Nexis, Warszawa 2009.
  5. Rudzka-Lorentz Cz., Sochacka-Krysiak H., Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych, [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Gospodarka finansowa JST w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, SGH, Warszawa 2007.
  6. Ruśkowski E., Salachna J., Finanse lokalne po akcesji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu