BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek-Dąbrowska Katarzyna Dagmara (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Różnice w pomiarze dystansu kulturowego jako determinanty wyboru formy ekspansji zagranicznej
Differences in the Measurement of Cultural Distance as Determinants of Choice in Foreign Market Entry Modes
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 2, s. 129-143, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Internacjonalizacja, Gospodarka
Culture, Internationalization, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Determinanty wyboru formy ekspansji zagranicznej są jednym z najczęściej podejmowanych tematów w zakresie biznesu międzynarodowego. Czynników wpływających na proces internacjonalizacji poszukuje się w różnych obszarach - w charakterystyce samej firmy, jej lokalizacji, a także lokalizacji rynku docelowego i ostatecznie specyfice branży, w której działa przedsiębiorstwo. Od lat 80. XX wieku entry mode research rozszerza się często o tzw. analizę dystansu kulturowego. Analiza ta ma na celu stwierdzenie, czy szeroko pojmowane różnice w sposobie prowadzenia biznesu i kulturze organizacyjnej firm w kraju macierzystym i docelowym mają wpływ na sposób wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne. Problemem w tym zagadnieniu pozostaje kwestia pomiaru dystansu kulturowego, który może być oparty na różnorodnych miernikach. Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości operacjonalizacji dystansu kulturowego, porównanie wskaźników opartych na różnych miarach, a także analiza dystansu kulturowego Polski względem wybranych gospodarek.(abstrakt oryginalny)

Determinants of choice regarding foreign market entry modes are one of the most commonly discussed issues within the field of international business. Factors which affect the process of internationalisation can be traced to various aspects; including the characteristics of the company itself, its location, the home and target markets and, ultimately, the specifics of the industry in which the firm operates. Since the 1980s, entry mode research has often included an analysis of the cultural distance. This analysis seeks to determine whether differences in the way of handling business and in the organizational culture of companies in the home country and in the target market have an impact on the way companies enter foreign markets. A significant problem is the issue of measuring cultural distance, which can be based on a variety of measures. The purpose of this article is to analyse the possible ways of cultural distance operationalization and to apply them to determining cultural distance between Poland and selected economies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barkema, H.G., Vermeulen, F.A.M., 1998, International Expansion Through Start-up or Acquisition: A Learning Perspective, Academy of Management Journal, vol. 41, no. 1, s. 7-26.
 2. Brouthers, K.D., Brouthers, L.E., 2000, Acquisition of Greenfield Start-up? Institutional, Cultural and Transaction Cost Infl uences, Strategic Management Journal, vol. 21, no. 1, s. 89-97.
 3. Buckley, P.J., Casson, M.C., 1976, The Future of the Multinational Enterprise, Holmes & Meier Publishers, New York.
 4. Cho, K.R., Padmanabhan, P., 1995, Acquisition versus New Venture: The Choice of Foreign Establishment Mode by Japanese Firms, Journal of International Management, vol. 1, no. 3, s. 255-285.
 5. Dow, D., Ferencikova, S., 2010, More than Just National Cultural Distance: Testing New Distance Scales on FDI in Slovakia, International Business Review, vol. 19, no.1., s. 46-58.
 6. Gatignon, N., Anderson, E., 1988, The Multinational Corporation's Degree of Control over Foreign Subsidiaries: An Empirical Test of a Transaction Cost Explanation, Journal of Law, Economics and Organization, vol. 4, s. 305-336.
 7. Ghemawat, P., Altman, S., 2013, Depth Index of Globalization 2013. And the Big Shift to Emerging Economies, IESE Business School.
 8. Hofstede, G., 1980, Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage, Beverly Hills, CA.
 9. Hofstede, G., 2006, What Did GLOBE Really Measure? Researchers' Minds versus Respondents' Minds, Journal of International Business Studies, vol. 37 no. 6, 882-896.
 10. House, R. J., Hanges, P., Javidan, M., Dorfman, P., Gupta, V., 2004, Culture, Leadership, and Organizations: Th e GLOBE Study of 62 Societies, Sage.
 11. Ionascu, D., Meyer, K., Erstin, S., 2004, Institutional Distance and International Business Strategies in Emerging Economies, William Davidson Institute Working Paper, no. 728.
 12. Kogut, B., Singh, H., 1988, The Effects of National Culture on the Choice of Entry Mode, Journal of International Business Studies, vol. 19, s. 411-431.
 13. Larimo, J., 2003, Form of Investment by Nordic Firms in World Markets, Journal of Business Research, vol. 56, no. 10, s. 791-803.
 14. Lopez-Duarte, C., Vidal-Suarez, M., 2013, Cultural Distance and the Choice between Wholly Owned Subsidiaries and Joint Ventures, Journal of Business Research, vol. 66, no. 11, s. 2252-2261.
 15. Makino, S., Neupert, K.E., 2000, National Culture, Transaction Costs, and the Choice between Joint Venture and Wholly Owned Subsidiary, Journal of International Business Studies, vol. 31, no. 4, s. 705-713.
 16. Mroczek, K.D., 2014, Transaction Cost Theory - Explaining Entry Mode Choices, Poznań University of Economics Review, vol. 14, no. 1, s. 48-58.
 17. Padmanabhan, P., Cho, K.R., 1999, Decision-specific Experience in Foreign Ownership and Establishment Strategies: Evidence from Japanese Firms, Journal of International Business Studies, vol. 30, no. 1, s. 25-44.
 18. Shaver, J.M., 2013, Do We Really Need More Entry Mode Studies?, Journal of International Business Studies, vol. 44, no. 1, s. 23-27.
 19. Shenkar, O., 2001, Cultural Distance Revisited: Towards a More Rigorous Conceptualization and Measurement of Cultural Differences, Journal of International Business Studies, vol. 32, no. 3, s. 519-535.
 20. Williamson, O.E., 1985, The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, Free Press, Collier Macmillan, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu