BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latusek-Jurczak Dominika (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Studium przypadku jako metoda dydaktyczna
Case Study Method in Management Education
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.4, s. 125-134, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Teoria organizacji i zarządzania, Studium przypadku, Metody dydaktyczne
Economic sciences, Theory of organization and management, Case study, Didactic methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule analizowane są możliwości zastosowania i faktyczne funkcjonowanie studium przypadku jako metody dydaktycznej w obszarze nauk o organizacji i zarządzaniu. Przedstawiono cechy studium przypadku jako metody dydaktycznej, co sprawia, że jest ona wyjątkowo cenioną metodą zarówno w prezentacji teorii, jak i praktycznych aplikacjach modeli w naukach o zarządzaniu. Ponadto zaprezentowano warunki efektywnego wykorzystywania studiów przypadku w nauczaniu oraz najczęściej popełniane błędy związane z tą metodą. (abstrakt oryginalny)

The text analyses options for using case study in teaching in management and organization science, as well as reflects upon the method's current applications. Some features of case study are presented to illustrate the fact that it is a particularly useful method both for presenting theories and discussing practical examples using scientific models. Moreover, the text discusses the conditions of using cases effectively as well as most common mistakes and problems encountered by management teachers practicing case study method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czakon W., Zastosowanie studium przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, w: Postawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011.
 2. Eisenhardt K.M., Building theories from case study research, "The Academy of Management Review" 1989, vol. 14, nr 4.
 3. Ellet W., The case study handbook. How to read, discuss, and write persuasively about cases, Harvard Business School Press, Boston, MA. 2007.
 4. Evans Ch., Managing for knowledge: HR's strategic role, Butterworth-Heinemann, Boston, MA 2003.
 5. Grey Ch., Reinventing business schools: the contribution of critical management education, "Academy of Management Learning & Education" 2004, nr 3 (2).
 6. Koładkiewicz I., Strumińska-Kutra M., Studium przypadku, w: Badania jakościowe, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 7. Kostera M., Organizacje w praktyce, Poltext, Warszawa 2011.
 8. Kostera M., O zarządzaniu, Difin, Warszawa 2014.
 9. Kostera M., O przedsiębiorczości, Difin, Warszawa 2014.
 10. Polanyi K., Tacit knowledge: Its bearing on some problems in philosophy, "Review of Modern Physics" 1962, nr 34 (4).
 11. Praktyka zarządzania - studia przypadków, red. W. Olejniczak, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
 12. Yin R. K., Case study research. Design and methods, Sage Publications, Thousand Oaks, CA 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu