BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gliszczyński Arkadiusz (Szkoła Policji w Słupsku)
Tytuł
Przestępstwo znęcania się a przemoc w rodzinie
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2011, nr 1 (2), s. 141-153, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Przemoc w rodzinie, Przestępczość przeciwko rodzinie, Rodzina, Przestępczość, Zwalczanie przestępczości
Violence in the family, Crime against the family, Family, Crime, Crime prevention
Abstrakt
Publikacja dotyczy zjawiska przestępstwa znęcania się i przemoc w rodzinie. Autor definiuje pojęcie przemocy w rodzinie, przedstawia ujęcie statystyczne zjawiska przemocy domowej oraz prezentowane przez społeczeństwo poglądy na ten temat. W artykule omówiono także znamiona przestępstwa znęcania się określonego w art. 207 k.k. oraz przedstawiono program wspólnotowych działań ukierunkowanych na zapobieganie przemocy domowej i przestępczości znęcania się.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2007, s. 188.
 2. J. Czapska, Community policing w Polsce - możliwości i ograniczenia, [w:] J. Czapska, J. Widacki (red.), Warszawa 2000, s. 140-154.
 3. J. Czapska, Community policing,[w:] J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999, s. 129 i nast.
 4. D. Farmer, R. McDonald, An Epidemiological Model for Crime Control. Paper Read at the ASC Chicago Annual Meeting. New York 1991, za: A. Bałandynowicz, Kształtowanie bezpieczeństwa i porządku prawnego w oparciu o model policji wspólnotowej, [w:] A. Jaworska, G. Durka (red.) Wspólnotowa odmiana prewencji kryminalnej, Gdańsk 2009, s. 14.
 5. J. Fiebig, Community policing - możliwości i ograniczenia nowej folozofii działań profilaktycznych w Polsce, [w:] Bezpieczeństwo to wspólna sprawa, II Międzynarodowa Konferencja Prewencji Kryminalnej, Biuro Koordynacji Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 6-8 październik 1999 r.
 6. M. Firlit, Zależność pomiędzy stosowaniem przemocy w rodzinie a psychorozwojem dziecka, [w:] B. Hołyst (red.) Ochrona dziecka. Teoria i praktyka, Legionowo 2005, s. 142.
 7. R. Głowacki, Community policing nowe wymagania stawiane przed Policją, [w:] Bezpieczeństwo to wspólna sprawa, II Międzynarodowa Konferencja Prewencji Kryminalnej, Biuro Koordynacji Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 6-8 październik 1999 r.
 8. W. Grzeszczyk, Przesłanki postępowania przyspieszonego w nowej postaci, "Prokuratura i Prawo" 2007, nr 3, s. 49.
 9. O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005, s. 192-193.
 10. B. Hołyst, Kulturowy i społeczny kontekst przestępczości wobec dzieci, [w:] B. Hołyst (red.), Ochrona dziecka. Teoria i praktyka, Legionowo 2005, s. 49-50.
 11. K. Janczukowicz, Kodeks karny z orzecznictwem, Gdańsk 1996, s. 577.
 12. F. Jomma, Prewencja przemocy w rodzinie - ujęcie wielokulturowe, [w:] A. Jaworska, M. Stefański (red.), Prewencja i edukacja w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej, Słupsk 2007, s. 126.
 13. M. Kalinowski, Znaczenie profilaktyki rówieśniczej, [w:] Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej", (praca zbiorowa), Warszawa 2007, s. 52.
 14. J. Mazur, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002, s. 109.
 15. E. Pleck, Criminal approaches to family violetce, [w:] L. Ohlin, M. Tonry (red.), Family violence, Chicago 1989, s. 23, za: B. Hołyst, Kulturowy i społeczny kontekst przestępczości wobec dzieci, [w:] B. Hołyst (red.), Ochrona dziecka. Teoria i praktyka, Legionowo 2005, s. 49-50.
 16. E. Polewska, Rodzina dysfunkcyjna a rozwój psychospołeczny dziecka, [w:] B. Hołyst (red.), Ochrona dziecka. Teoria i praktyka, Legionowo 2005, s. 131.
 17. I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 10.
 18. H.D. Sasal, Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2005, s. 19.
 19. M. Stefański, Community policing jako gwarancja kształtowania poczucia bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach, [w:] R. Kościelak (red.), Problem niedostosowania społecznego - oddziaływania w warunkach wolnościowych i w izolacji penitencjarnej, Słupsk 2006, s. 227-236.
 20. A. Tobis, Główne przestępstwa przeciwko rodzinie, Warszawa 1987, s. 41.
 21. R. Trojanowicz, D. Carter, The Philosophy and Role of Community Policing, "National Neighborhood Foot Patrol Center, Community Policing" 1990, no. 13, School of Criminal Justice, Michigan, s. 11-25, za: A. Bałandynowicz, Kształtowanie bezpieczeństwa i porządku prawnego w oparciu o model policji wspólnotowej, [w:] A. Jaworska, G. Durka (red.) Wspólnotowa odmiana prewencji kryminalnej, Gdańsk 2009, s. 21-22.
 22. A. Wiśniewski, Uwarunkowania efektywności community policing - podejście systemowe, [w:] Bezpieczeństwo to wspólna sprawa, II Międzynarodowa Konferencja Prewencji Kryminalnej, Biuro Koordynacji Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 6-8 październik 1999 r.
 23. J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997, s. 366.
 24. M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1979, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu