BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łęgowik--Świącik Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rola modeli biznesowych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie
The Role of Business Models in Decision Taking in Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.4, s. 153-165, bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Modele biznesowe, Podejmowanie decyzji
Management, Business models, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli modeli biznesowych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie. W pierwszej części zaprezentowano istotę procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie. W dalszej części przybliżono koncepcję modeli biznesu w aspekcie podejmowania decyzji strategicznych. W końcowej część artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w obszarze realizacji innowacyjnych modeli biznesowych opublikowanych przez The Boston Consulting Group. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the role of business models in decision taking in enterprise. In the first part of the article the being of decision process in enterprise was shown. In the next part of the article concept of business models in the aspects of strategic decisions taking were described. The end of the article is presentation of empirical researches results which were done in area business models realization published byBoston Consulting Group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Zott C., Creating Value Through Business model Innovation, "MIT Sloan Management Review" 2012, 53 (3).
 2. Brdulak H., Nowoczesne modele biznesu w logistyce, w: Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, red. J. Witkowski, A. Baraniecka, PN UE we Wrocławiu 234, Wrocław 2011.
 3. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, "Harvard Business Review Polska", wrzesień 2011.
 4. Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, "MT Biznes", październik 2007.
 5. Chesbrough H., Rosenbloom R.S., The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation's Technology spinn-off Companies, "Industrial and Corporate Change" 2002, nr 3.
 6. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, MT Biznes Ltd., Warszawa 2004.
 7. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo AE Kraków, Kraków 1994.
 8. Einhorn H. J., Hogar thR.M., Podejmowanie decyzji - myślenie wstecz i w przód, w: Zarządzanie w warunkach niepewności, Harvard Business Review, Helion, Gliwice 2006.
 9. Gospodarek T., Zarządzanie strategiczne - kierunki rozwoju a ontologia, w: Zarządzanie Strategiczne. Quo vadis?, red. R. Krupski, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2013, z. (2), t. 22.
 10. Kotler Ph., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 11. Krupski R., Elastyczność celów i strategii, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 12. Kusa R., Model biznesu a innowacyjność przedsiębiorstwa, w: Granice zarzadzania, red. M. Romanowska, J. Cygler, SGH, Warszawa 2014.
 13. Linder J.C., Cantrell S., Changing Business Models: Surveying the Landscape, Accenture Institute for Strategic Change, May 2004.
 14. Lindgardt Z., Hendren Ch., Using Business Model Innovation to Reinvent the Core, www. bcgperspectives.com/content/articles/growth_innovation_using_business_model_innovation_ reinvent_core.
 15. Moszoro B., Gadomska-LilaK., Innowacyjny model biznesowy - kluczowe element, "Management and Business Administration. Central Europe" 2013, vol. 21, nr 1 (120).
 16. Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, "MBA" 2009, nr 2, www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1& ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjml2012.indexcopernicus.com%2Ffulltxt. php%3FICID%3D1064004&ei=CCvIUvVDzJKFB9LagKAB&usg=AFQjCNG7LDF omy3D8IzAQI0USaNh_sp24w.
 17. Pentlanda A.S., Sztuka podejmowania decyzji. Gdzie nie dociera echo, "Harvard Business Review Polska", marzec 2014.
 18. Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwie, red. E. Urbanowska-Sojkin, PWE, Warszawa 2011.
 19. Rausch E., Anderson Ch.E., Enhancing Decisions with Criteria for Quality, "Management Decision" 2011, vol. 49.
 20. Reeves M., Love C., TillmannsP., Your Strategy Needs a Strategy, "Harvard Business Review", September 2012.
 21. Romanowska M., Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, z. 98, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 22. Rudny W., Model biznesowy w strategii firmy, w: Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, Prace Naukowe WWSZIP, nr 27 (2) 2014.
 23. Skowron-Grabowska B., Business Models in Transport Services, "Przegląd Organizacji" 2014, nr 1.
 24. Wanielista K., MiłkowskaI., Słownik menedżera, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne "Fraktal", Wrocław 1998.
 25. Wit B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007.
 26. Zott C., Ami R., Business Model Design:anActivity System Perspective, "Long Range Planning" 2010, nr 43.
 27. www.bcgperspectives.com/content/articles/growth_innovation_using_business_model_innovation_ reinvent_core.
 28. www.hilti.com.
 29. www.inditex.com.
 30. www3.gehealthcare.com/en/global_gateway.
 31. www.servicesource.com.
 32. www.arm.com.
 33. www.forbes.com/companies/arm-holdings.
 34. www.qantas.com.au.
 35. www.tigerair.com.
 36. www.wholefoodsmarket.com.
 37. www.homedepot.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu