BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rynio Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Jakość zasobu ludzkiego a współczesna gospodarka regionu
The Quality of Human Resources and a Contemporary Region Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 486-497, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój społeczno-gospodarczy, Region
Human capital, Social economic development, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu wymaga stałego dostępu do zasobów. Na zasoby regionu składają się: jego wewnętrzne walory, zasoby tradycyjne i nowoczesne, programowanie rozwoju. Niezbędnym czynnikiem rozwoju regionu jest kapitał ludzki, który pełni w tej przestrzeni zróżnicowane funkcje. Efektywność zasobu ludzkiego rozpatruje się poprzez jego ilość i jakość. Duży, jakościowo dobry kapitał ludzki, mądrze zarządzany wpływa wprost proporcjonalnie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. (abstrakt oryginalny)

Socio-economic development of a region needs continuous access to resources. The resources of a region are inner features, traditional and contemporary resources, modern programming of development. The most necessary factor of region development is human capital with its various functions in the area. The effectiveness of human resources is visible through their quantity and quality. Large, well-managed with good quality human capital affects socio-economic development of a region in a direct proportional way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, http://www.staff.amu.edu.pl/~chur/bibliografia/CZYNNIKI%20ROZWOJU%20REGIONALNEGO%20.pdf.
  2. Cichy K., Malaga K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczna a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Warszawa 2007.
  3. Fierla I. (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2007.
  4. Kryńska E., Determinanty kształcenia zasobów pracy, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
  5. Rączaszek A., Przemiany w kształceniu na poziomie wyższym jako uwarunkowania rozwoju gospodar-czego, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
  6. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2009, Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
  7. Stryjakiewicz T., Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych, [w:] J.J. Parysek, T. Stryja- kiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008.
  8. Strzelecki Z., Polityka regionalna, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008.
  9. Wronowska G., Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu