BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelmaszczyk Monika (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Różnice w postrzeganiu kultury biznesu w działalności gospodarczej chińskich i amerykańskich przedsiębiorców
Differences in Perception of Business Culture in Business Activities of American nd Chinese Entrepreneurs
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 508-514, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Kultura biznesu, Zarządzanie międzykulturowe, Różnice kulturowe
Culture of business, Intercultural management, Cultural differences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Negatywny wpływ na efektywność funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw ma szereg aspektów związanych z rozumieniem kultury biznesu. Generowane są liczne trudności wynikające z faktu, iż przedstawiciele różnych kultur mogą postrzegać odmiennie znaczenie i pobudki poszczególnych działań. Zatem jednym z największych wyzwań stojących przed międzynarodowym zarządzaniem jest umiejętność zrozumienia kultury innych osób. W referacie zaprezentowano więc wybrane aspekty odmienności kulturowej pracowników północnoamerykańskich i chińskich przedsiębiorstw, zaliczanych do grupy najważniejszych kultur biznesowych świata. Analizie poddano takie dziedziny, jak: pracownicy i stosunki społeczne, atmosfera i podejście do biznesu, komunikacja w biznesie, struktura organizacyjna i przywództwo, ubranie w biznesie oraz typowy dzień roboczy. (abstrakt oryginalny)

A series of aspects connected with the understanding of the business culture has a negative impact upon effectiveness of operations of contemporary organisations. Numerous difficulties may arise from the fact that representatives of different cultures may perceive significance and motives of particular activities in different ways. Therefore, one of the greatest challenges of international management is the ability to understand the culture of other persons. In this paper, the author presents selected aspects of cultural differences between employees from North America and China, who belong to the group of the most significant business cultures of the world. The author performed an analysis of such aspects as employees and social relationships, atmosphere and approach to business, communication in business, organisational structure and leadership, dress code as well as a typical working day. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, PWN, Warszawa 2009.
  2. Baran T., Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych. Czy "obcy" to też człowiek? Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
  3. Kappeller W., Mittenhuber R., Management - Konzepte von A - Z, Bewährte Strategien für den Erfolg Ihres Unternehmens, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003.
  4. Marx E., Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w międzynaro-dowym biznesie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  5. Olszewska-Dyoniziak B., Oblicza kultury. Wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
  6. Steinmann H., Schreyögg G., Management. Grundlagen der Unternehmensführung. Konzepte - Funktionen - Fallstudien, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005.
  7. Trompenaars F., Hampden-Turner C., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu