BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gubernat Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Długoterminowa perspektywa systemu emerytalnego w Polsce w świetle starzenia się społeczeństwa
Long Term Perspective of the Pension System in Poland in the Light of Ageing Society
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 48-56, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Struktura demograficzna, System emerytalny, Starzenie się społeczeństw, Rynek pracy
Demographic structure, Pension schemes, Ageing of the population, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Fakt starzenia się społeczeństwa należy uwzględniać już dziś w ogólnym rachunku kalkulacji finansowych oraz aktywnie mu przeciwdziałać. Mimo wszystko istnieje duże zagrożenie, że brak reakcji w odpowiednim czasie doprowadzi do sytuacji, w której Polska stanie się dużym domem starców. Natomiast brak właściwych zasobów siły roboczej doprowadzi do paradoksalnej sytuacji, w której nie będzie wystarczającej liczby osób, aby sfinansować niezbędne potrzeby starzejącej się populacji.(abstrakt oryginalny)

Potential of national labour market is determined in considerable measure by demographic factors. Not only Poland but also Europe begins to perceive the decrease of the number of birth as painful. The fact of ageing should be already taken into consideration in the general account of financial calculation and it should be actively counteracted. In spite of everything there is a strong threat that the lack of reaction will cause a situation in which Poland will become a big nursing home. However, the lack of proper labour force will cause a paradoxical situation. There will not be enough people to finance the essential requirements of ageing population.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Eurostat (EUROPOP 2008) Commision Services (DG ECFIN), EPC (AWG).
  2. Głębicka K., Brewiński M., Polityka spójności społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2005.
  3. Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Strategiczne wytyczne wspólnoty na lata 2007-2013, Komunikat Wspólnot Europejskich, Bruksela 5.07.2005.
  4. Kryńska E. (red.), Zasoby pracy w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Starzenie się ludności i zasobów pracy. Konsekwencje i sposoby ich ograniczania, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Łódź 2006.
  5. Strategia polityki społecznej na lata 2007-2013, [w:] Narodowy plan rozwoju 2007-2013, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13.09.2005, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
  6. Urbaniak B., Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu