BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Joanna (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Przywództwo w kierowaniu jednostką organizacyjną policji
Leadership in Managing Police Organizational Unit
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.4, s. 167-178, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Policja, Przywództwo, Style kierowania
Management, Police, Leadership, Management styles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przywództwo stanowi kluczową siłę organizacji, jest niezbędne do inspirowania i mobilizowania jej członków do realizowania nowo stworzonej wizji1. Organizacja zaś jest podstawą sprawnego kierowania podwładnymi, także w jednostkach organizacyjnych policji. Przedmiotem badań jest zjawisko przywództwa w jednostkach policji. W artykule przedstawiono zagadnienia stanowiące przykład analiz problematyki przywództwa, odgrywającego obecnie istotną rolę w działalności policji. Celem publikacji jest także próba wykazania znaczenia stylu kierowania dla skuteczności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

Leadership is significant strength of the organization. It's necessary to inspire and mobilize its members to implement the newly created vision. Organization is the basis for the efficient management of interiors, in the police organizational units as well. The subject of research is the phenomenon of leadership in police units. The paper presents an example of analysis of issues of leadership which plays an important role in the police actions. The aim of the article also is to attempt to show the management styles significance for policemen action efficiency in terms of the internal safety. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bass B.M., Leadership and Performance Beyond Expectations, The Free Press, Nowy Jork 1985.
 2. Bolman L.G., Deal T.E., Reframing Leadership, w: Business Leadership, San Francisco 2003.
 3. Gobillot E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 4. Hersley P., Blanchard K.H., Management of Organizational Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, Nowy Jork 1982.
 5. Hughes R.L., Ginnet R.C., Curphy G.J., Leadership: Enhanging the Lessons of Experience, Irwin, Boston 1993.
 6. Kanarski L., Przywództwo we współczesnych organizacjach, ELIPSA, Warszawa 2005.
 7. Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK, Toruń 2008.
 8. Kotter J.P., The Leadership Factor, Free Press, Nowy Jork 1988.
 9. Kuc B.K., Fenomen przywództwa, w: Krytyczna teoria organizacji. Wybór zagadnień, red. W. Kieżun, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 10. Łuczak J., Polska policja jako publiczna organizacja ucząca się, w: Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, red. B. Olszewska, M. Czarnecki, E. Piwoni-Krzeszowska, Wydawnictwo UE, Wrocław 2013.
 11. Łuczak J., Wpływ przywództwa i decyzji kierowniczych na efektywność jednostek policji, w: Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, S. Wawak, Wydawnictwo UE, Kraków 2014.
 12. Nanus B., Bennis W., Leaders: The Strategies for Taking Charge, Harper and Row, Nowy Jork 1997.
 13. Podstawy organizacji i zarządzania, red. A. Misiuk, K. Rajchel, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2001.
 14. Tokarski S., Zmiany efektywności kierowania w latach 1982-1992, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
 15. Shackleton V., Wale P., Przywództwo i zarządzanie, w: Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 16. Sims H.P., Manz Ch.C., Company of Heroes. Unleashing the Power of Self-Leadership, J. Wiley and Sons, Nowy Jork 1996.
 17. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 18. Sułkowski Ł., Zarządzanie zasobami ludzkimi, SWSPiZ, Łódź 2001.
 19. Tichy N.M., Urlich D.O., The Leadership Challenge. A Call for the Transformational Leader, "Sloan Management Review", Fall 1984.
 20. Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z 16.12.2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu