BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Gospodarka oparta na twórczości i jej pomiar
An Economy Based on Creativity and Its Measurement
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 86, s. 5-14, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Polityka badawczo-rozwojowa, Rozwój gospodarczy, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Innovative character, R&D policy, Economic development, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przemiany społeczne i gospodarcze ostatnich lat ukształtowały nowy sposób patrzenia na procesy regionalizacji, na globalny układ na świecie. Rozwinęły się: transport, łączność i telekomunikacja. Zaszły istotne zmiany w podejściu do nauki, badań i edukacji. Model gospodarki oparty na surowcach, pracy fizycznej i prostych inwestycjach traci na znaczeniu. Z całego zestawu czynników produkcji na plan pierwszy wysuwa się wiedza rozwijana dzięki inteligencji ludzi oraz ich energii, wyobraźni i chęci do działania, będąca siłą sprawczą postępu technicznego, naukowego i technologicznego. W latach 80. XX w. gospodarka bazująca na powyższych czynnikach wzrostu i rozwoju określona zastała jako gospodarka oparta na wiedzy. Wyniki analizy procesów gospodarczych najbardziej rozwiniętych krajów świata dowodzą jednak, iż największe efekty we wzroście gospodarczym i rozwoju społecznym osiągają regiony, które postawiły nie tylko na wiedzę, lecz również na twórczość. Wykreowano więc, głównie za sprawą R. Floridy, nowy model gospodarki, zwany gospodarką opartą na twórczości (GOT), nawiązujący do założeń gospodarki opartej na wiedzy (GOW), podkreślający jednak bardzo dobitnie kreatywność ludzi. (fragment tekstu)

This article presents the basic concepts of creativity-based economy (GOT) by R. Florida and its method of measurement. The economy of creativity was shown in the context of a knowledge economy (GOW) showing their common and different issues. Measurement of GOT were related to three areas, namely talent, technology and tolerance. Place of Poland in the ranking of European countries, America and Asia in terms of ratio GOT and GOW was also presented. By showing the measurement procedure GOT one has also referred to the research of the conditions and quality of life of the Poles, in which, inter alia, the level of human capital, professed values or tolerance of the population were determined. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AMBROSEWICZ-JACOBS J. 2004: Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych. Wyd. Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków.
 2. BURZYŃSKI W. 2007: Intensywność innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego a rozwój gospodarki wiedzy w Polsce. [w:] Okoń-Horodyńska E., Pangsy-Kania S. (red.): Innowacyjność w budowaniu gospodarki i wiedzy w Polsce. Wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 3. CZAPIŃSKI J., PANEK T. (red.) 2009: Diagnoza Społeczna 2009 - Warunki i Jakość Życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 4. European Commission (EC) 2006: Economy of Culture in Europe. DG Education and Culture, Bruksela.
 5. DOMAŃSKI S.R. 1990: Gospodarka przestrzenna. PWN, Warszawa.
 6. FLORIDA R. 2005: The Flight of the Creative class. The new global competition for talent. Harper Business, New York.
 7. FLORIDA R. 2006: Regions and universities can Foster a creative economy. The Chronicle of Higher Education Review.
 8. GIZA-POLESZCZUK A. 2000: Przestrzeń publiczna. [w:] Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. (red.): Strategia i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, IFiS PAN, Warszawa.
 9. REBER A.S., REBER E.S. 2008: Słownik psychologii. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 10. TOMASZEWSKI A. 2008: Normy a tolerancja. [w:] Porozmawiajmy. Europejskie debaty o wartościach. www.fodz.pl
 11. ŻELAZNY R. 2006: Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce - diagnoza stanu według Knowledge Assessment Methodology 2006. [w:] Okoń-Horodyńska E., Piech K. (red.): Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa w Polsce. Wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu