BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztando Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Europejskie regionalne strategie innowacji jako źródło wzorców dla Polski
European Regional Innovation Strategies as a Pattern Source for Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 521-532, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Innowacje, Region, Innowacyjność regionu
Innovations, Region, Regional innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Artykuł ma na celu prezentację wyników badań przeprowadzonych przez autora w zakresie wybranych problemów budowy polskich regionalnych strategii innowacji (RSI ) oraz zagranicznych wzorców ich rozwiązywania. Autor omawia problemy dotyczące prac diagnostycznych, konstrukcji celów RSI, a także jej procedury wdrożeniowej. Wykorzystane przykłady pochodzą z RSI regionów Austrii, Bułgarii, Cypru, Litwy, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Całość kończą wskazówki dotyczące doskonalenia procesów tworzenia RSI.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research conducted in the range of selected problems of building Polish regional innovation strategies (RSI) and foreign patterns of solving them. The author discusses the problems concerning diagnostic research, the construction of RSI goals and its strategy implementation. The examples he uses come from the RSI regions of Austria, Bulgaria, Cyprus, Lithuania, Slovakia and Great Britain. At the end of the article the author presents some recommendations for Polish regional RSI partners. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Charles D.R., Nauwelaers C., Mouton B., Bradley D., Assessment of the Regional Innovation and Technology Transfer Strategies and Infrastructures (RITTS) Scheme. Final Evaluation Report, CURDS, MERIT, PAIR, OIR, Brussels - Luxembourg 2000.
 2. Gorzelak G., Bakowski A., Kozak M., Olechnicka A., Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, RSA - Sekcja Polska, Warszawa 2006.
 3. RIS Methodological Guide. Stage 0-1-2, IRE Network, Luxembourg 2005.
 4. Innowacyjność polskiej gospodarki: sektor badawczo-rozwojowy, regionalne systemy wsparcia działalności innowacyjnej, krajowy sektor telekomunikacyjny oraz otoczenie instytucjonalno-prawne, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 5. Network of Innovating Regions in Europe RITTS/RIS. Good Practices on RITTS/RIS and RTP PP across Europe, The Innovating Regions in Europe Network, Luxembourg 1999.
 6. Regional Innovation Strategies under the European Regional Development Fund Innovative Actions 2000-2002, Biblioteca Ambrosiana, Milan 2003.
 7. Regional Innovation Strategy for Lower Austria, Government of Lower Austria, St. Pölten 1997.
 8. Regional Innovation Strategy for South-Centr. Planning Region of Bulgaria, ARC Fund, Sofia 2001.
 9. Regional Innovation Strategy for the "South&East Region" of Lithuania 2008-2013, KTU RSP, Kaunas 2007.
 10. Regional Innovation Strategy in Cyprus, Kent Transfer Centre, Research Promotion Foundation Talos RTD, Urenio Urban Innovation Research Unit, Lefkosia 2004.
 11. Regional Innovation Strategy of Banská Bystrica Region "BaByRIS", KB press, s.r.o. Banská Bystrica 2008.
 12. Regional Innovation Strategy of Western Scotland, Strathclyde EP, Glasgow 1997.
 13. Regional Innovation Strategy Pilot Projects. Article 10 of the European Regional Development Fund, European Commission, Brussels 1998.
 14. Sztando A., Analiza strategiczna jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 15. Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T., Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu