BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malec Norbert (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
O potrzebie badań penitencjarnych
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2011, nr 1 (2), s. 165-176
Słowa kluczowe
System penitencjarny, Badania empiryczne, Więziennictwo
Penitentiary system, Empirical researches, Prison system
Abstrakt
Artykuł mówi o potrzebie prowadzenia badań w instytucjach penitencjarnych, będących miejscem specyficznych stosunków społecznych. Bowiem tylko dzięki równolegle prowadzonym badaniom dwóch grup: funkcjonariuszy i pracowników oraz pozbawionych wolności, można uzyskać autentyczny obraz rzeczywistości penitencjarnej i stojących przed nią problemów, a zastosowanie rezultatów prowadzonych badań penitencjarnych w praktyce pozwala na skuteczne wykonanie kary pozbawienia wolności. Autor prezentuje różne rodzaje badań penitencjarnych, w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć: badania monograficzne, diagnostyczne, eksplanacyjne i prognostyczne.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Brzeziński, Metodologiczne i psychologiczne wyznaczniki procesu badawczego w psychologii, UAM, Poznań 1978.
 2. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009, s. 807-808.
 3. B. Hołyst, Kryminologia, IX wyd. Warszawa 2007, s. 254-257.
 4. B. Hołyst, Kryminologia, X wyd., Warszawa 2010, s. 1411 i n.
 5. B. Hołyst, Suicydologia, Warszawa 2002.
 6. B. Hołyst, S. Redo (red.) Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, Warszawa-Wiedeń-Kalisz 1996, s. 290-296.
 7. A. Jaworowska, Kryminologia i kara kryminalna, Kraków 2008, s. 201.
 8. B. Hołyst, Bariery resocjalizacji penalnej, w: B. Hołyst (red.) Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, Warszawa 1984, s. 32.
 9. W. Kędzierski, Magia językowa oraz tabuistyczne normy gwary więziennej, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2002, nr 34-35, s. 117-125.
 10. N. Malec, Pojecie i zakres socjolingwistyki kryminalnej, w: S. Pikulski (red.), "Studia Prawnicze i Administracyjne", 2010, nr 1, s.175-179.
 11. J. Morawski, O potrzebie badania gwary przestępczej, "Przegląd Penitencjarny"1968, nr 1, s. 72-82.
 12. S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1977.
 13. A. Podgórecki, "Drugie życie" - próba hipotezy wyjaśniającej, w: Etyka, t.VIII/1971, s. 177-183.
 14. S. Przybyliński, Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 2007, s. 15.
 15. S. Przybyliński, "Dziara", "Cynkówka", "Kolka" - Zjawisko tatuażu więziennego, Kraków 2007, s. 11-12.
 16. I. Radożycka, O funkcji magicznej rytuałów słownych w gwarze więziennej, w: E. Kołodziejek (red.) Zeszyt Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Szczecin 1999, s. 17-25.
 17. J. Sikora, Środowisko więzienne a problemy resocjalizacji, "Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny" 1971, nr 3, s. 18-35.
 18. M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki, Kraków 1997, s. 22-27.
 19. M. Wołowicz, Etyczne i metodologiczne dylematy badań penitencjarnych, w: J. Szałański (red.), Wina - Kara - Nadzieja, Materiały z I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego, Kalisz 25-27 września 1996, Łódź, Warszawa, Kalisz 1998.
 20. M. Wołowicz, Wstęp do metod i technik badań penitencjarnych, Warszawa 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu