BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hybel Jan (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Olsztynie)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w Polsce w latach 2005-2009
The Regional Differentiation of Financial Situation Communes in Poland, in 2005-2009 Years
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 86, s. 29-39, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja finansowa, Zróżnicowanie regionalne, Budżet gminy, Dochody gminy
Financial situation, Regional diversity, District budget, Local revenues
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba oceny zróżnicowania sytuacji finansowej gmin w Polsce w ujęciu regionalnym w latach 2005-2009. Opracowanie ma charakter makroekonomiczny, pozwalający rozpoznać zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin zarówno wewnątrz, jak i między regionami. Przyjęty w opracowaniu okres pozwoli ocenić sytuację finansową gmin zarówno w okresie dobrej koniunktury (2006-2007), jak i złej (2008-2009) oraz w okresie przejścia do drugiej perspektywy finansowej w ramach programów UE (2007-2013). Do oceny sytuacji finansowej gmin zastosowano metodę wskaźnikową, w której uwzględniono wybrane wskaźniki oceny dochodów i wydatków budżetowych oraz zadłużenia. W analizie dochodów uwzględniono 3 wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodzie ogółem, udział nadwyżki operacyjnej w dochodzie ogółem i wielkość dochodu ogółem na mieszkańca. W analizie wydatków budżetowych zastosowano 2 wskaźniki: wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem i wskaźnik samofinansowania. Do oceny zadłużenia przyjęto poziom zobowiązań na mieszkańca i udział zobowiązań do dochodu ogółem. W opracowaniu wykorzystano dane ze sprawozdań z wykonania budżetów gmin wiejskich w Polsce umieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Banku Danych Regionalnych GUS. (fragment tekstu)

The paper presents analysis of financial situation of communes/municipalities in Poland in the period 2005-2009. A ratio analysis was used for the evaluation of the budget economy of communes. The communes were assessed according to the following criteria: independent profits, self-financing of expenditures, capacity to make loans and borrow as well as value of operating surplus and value of financial result. As a result of the survey a persistence of significant diversities of the financial situation of communes was stated in the regional diameter and its deterioration in the years 2008 and 2009. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Acta Scientarium Polonorum - Oeconomia 9 (2) 2010.
  2. BORODO A., 2006: Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy. Wyd. Lexis Nexis, Warszawa.
  3. DYLEWSKI M., FILIPIAK B., GORZAŁCZYŃSKA-KOCZKODAJ M. 2006: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa,
  4. GONET W. 2006: Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. Monografie i Opracowania. Wyd. SGH, Warszawa.
  5. KOSEK-WOJNAR M., SURÓWKA K. 2007: Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  6. PODSTAWKA M. 2005: Podstawy finansów. Teoria i praktyka. Wyd. SGGW, Warszawa.
  7. SATOŁA Ł. 2010: Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2006-2008.
  8. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu