BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Innowacyjna przedsiębiorczość szansą rozwoju sektora MSP
Innovative Entrepreneurship as a Chance for Development of SME Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 86, s. 41-54, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Innovative character, Small business, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
System wsparcia unijnego, szczególnie rozbudowany w zakresie innowacyjności, jest jedną z szans, które powinni wykorzystać przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca, który chce się rozwijać, powinien zaplanować rozwój swojego podmiotu z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i sporządzić kilkuletnią strategię wykorzystania tych środków, bo każdy kolejny pomyślnie rozliczony projekt wzmocni pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Celem pracy jest wskazanie możliwości wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć w przedsiębiorstwach sektora MSP ze środków Unii Europejskiej, a także wskazanie konkretnych programów, a wśród nich działań wspierających innowacje i innowacyjność. (fragment tekstu)

The purpose of this work was to introduce possibility of innovative enterprise financing in small and medium-sized enterprises. The ways of financial support have been discussed. It was pointed at the possible support in the scope of consultancy, in entrepreneurs cooperation with research and development units and assistance at elaboration and introduction on the market of new products and technologies, as well as support at providing legal protection of innovative solutions. Concrete European Union programmes supporting innovations were also indicated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarna Lista Barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2010. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Lewiatan.
 2. JASIŃSKI A. (red.) 2009: Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Promocja XXI, Warszawa.
 3. KASPRZAK R. 2009: Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd. Helion, Gliwice.
 4. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 5. MATUSIAK K. (red.) 2009: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009. PARP, Łódź/Warszawa.
 6. Nauka i technika w 2007 r., 2009, GUS, Warszawa.
 7. Oslo Manual, Guidelines for Collectin and Interpreting Innovation Data, 2005, OECD, Eurostat.
 8. PAWLAK E. 2009: Innowacje w kulturze organizacyjnej mikro i małych przedsiębiorstw. [w:] Szpon J. (red.): Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa. Economicus, Szczecin.
 9. RATAJCZAK M., MĄDRA M. 2008: Źródła i bariery funkcjonowania innowacji w sektorze MSP w Polsce. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 69, 43-53.
 10. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2010. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 11. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 12. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, 2010. Województwo Mazowieckie, Warszawa.
 13. SZCZEŚNIAK A. 2009: Praktyczna użyteczność nauki. [w:] Bąk M., Kulawczuk P. (red.): Przedsiębiorczy uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości - Gdynia, Warszawa.
 14. SZEWCZYK D. 2009: Mapa inżynierii finansowej wspieranej środkami Unii Europejskiej w Polsce. Referat wygłoszony podczas seminarium "I Dzień instrumentów inżynierii finansowej UE w Polsce" 9.12.2009, Klub Bankowca, Warszawa.
 15. TAŁASIEWICZ A., TYNEL P. 2009: Bariery rozwoju innowacyjności. Źródło elektroniczne 29.10.2010: http://www.rp.pl/artykul/396361.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu