BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Jacek (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie), Kaszyński Przemysław (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie)
Tytuł
Wybrane problemy implementacji zapotrzebowania na moc w matematycznych modelach systemów elektroenergetycznych
Selected Problems of Implementation of Demand for Power in Mathematical Models of Power Systems
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 2, s. 155-166, rys., bibliogr. s. 165
Słowa kluczowe
Modelowanie matematyczne, Przemysł elektroenergetyczny, Elektroenergetyka
Mathematical modeling, Electricity industry, Power
Uwagi
streszcz., summ., Materiały z konferencji pt. "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" (25; 09-12.10.2011; Zakopane)
Abstrakt
W artykule przeanalizowano wybrane problemy implementacji zapotrzebowania na moc w matematycznych modelach systemów elektroenergetycznych. Złożoność problemu determinowana jest przez konieczność ujęcia wielu czynników, wśród których wymienić można: horyzont czasowy modelu, dostępność danych źródłowych oraz cel budowy modelu. Przeanalizowano dwa podstawowe podejścia, tzn. zastosowanie (i) krzywej obciążeń (która bazuje na agregacji danych godzinowych dla wybranego kwartału lub miesiąca) oraz (ii) krzywej trwania obciążeń (bazującej na uszeregowaniu obciążeń od największego do najmniejszego i wygenerowaniu krzywej schodkowej). Ponadto przedstawiono kwestię przyjmowania założeń, dotyczących uwzględnienia zapotrzebowania na moc w zależności od horyzontu czasowego modelu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents selected problems of the implementation of demand for power in the mathematical models of energy systems. It is usually necessary to incorporate several conditions related to the time-scale for which the analysis is planned to be carried out, data availability and the aim of the development of a model. These determine the complexity of the issue. The paper analyses two base approaches, namely: (i) application of the load curve (which is based on the aggregated hourly data for selected quarter or month) and (ii) application of the load duration curve (which is based on the ordered load values and generation of the stepwise curve). Furthermore, selected issues linked with assumptions related to the time-scale of a study carried out with an employment of the developed model were studied. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. SOYSTER A.L., EYNON R.T., 1980 - The conceptual basis of the electric utility sub-model of project independence evaluation system. [W:] Energy modelling studies and conservation, Proceedings of a Seminar of the United Nations Economic Commission for Europe, Washington DC, 24-28 March 1980. Oxford: Pergamon Press.
  2. BALACHANDRA P., CHANDRU V., 1999 -Modelling electricity demand with representative load curves. Energy The Int J 24 3, pp. 219- 230.
  3. KAMIŃSKI J., 2011 - Równowaga rynków energii elektrycznej i paliw: podejście modelowe. Rynek Energii nr  1(92). Kaprint, Lublin.
  4. SUWAŁA W., 2011 - Modelowanie systemów paliwowo-energetycznych. W druku, IGSMiE PAN, Kraków.
  5. POPŁAWSKI T., DĄSAL K., ŁYP J., 2009 - Problematyka prognozowania mocy i energii pozyskiwanych z  wiatru. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2.
  6. DĄSAL K., POPŁAWSKI T., STARCZYNOWSKA E., 2010 - Badanie czynników mających wpływ na zmienność obciążenia w KSE. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2.
  7. KAMIŃSKI J., 2010 - Wpływ kosztów paliwowych oraz cen pozwoleń na emisję CO2 na ceny rynkowe energii elektrycznej: zastosowanie modelu WILMAR. Polityka Energetyczna t. 13, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu