BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Antoni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Wawrzyniak Bogdan M. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Przebieg i realizacja działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW na lata 2007-2013
Process and Realisation of Measure "Modernisation of Agricultural Farms" in the Frame of Rural Development Programme for 2007-2013 (RDP)
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 86, s. 55-67, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Fundusze unijne, Inwestycje
Modernization of agriculture, Arable farm, EU funds, Investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem badań było działanie związane z modernizacją gospodarstw rolnych, które pojawiało się we wszystkich planach i programach rozwoju obszarów wiejskich. Działanie to najpierw znalazło się w przedakcesyjnym programie SAPARD (2002), a potem było kontynuowane w PROW i SPO 2004-2006 oraz PROW 2007-2013 (ze względów technicznych, opisanych w dalszej części opracowania, naboru wniosków nie prowadzono w 2008 r.). Było one finansowane w pierwszej perspektywie planowania (2004-2006) z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, a potem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013). Działania związane z inwestycjami w gospodarstwach rolnych miały na celu udzielenie pomocy beneficjentom w ich dążeniu do spełnienia kryterium samowystarczalności ekonomicznej. Badaniami objęto działanie pod nazwą "Modernizacja gospodarstw rolnych", które przedstawiono na tle poprzednich poczynań w tym zakresie. Wyniki badań przedstawiono w układzie poszczególnych województw, na podstawie danych Systemu Informacji Zarządczej ARiMR oraz rozporządzeń MRiRW. (fragment tekstu)

The aim of the paper was to estimate the support for investment process. The support started in 2002, in the frame of SAPARD actions, and then it has been continued in the frame of the two pillars of Common Rural Policy during 2004-2006 as two independent actions of a similar character. Nowadays the measure of modernisation of agricultural holdings has been very well valued by the beneficiaries (2007-2013). During the first call for proposals the beneficiaries handed in 18.3 thousands applications, the applied support was 2371.5 million PLN. In 2008 applications haven't been collected. In 2009 there were many more submitted applications, 24.8 thousands of applications were accepted and the granted support reached the level of 3798.2 million PLN. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działania inwestycyjne PROW 2007-2013, 2008: Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 8.
  2. Modernizacja gospodarstw rolnych w PROW 2007-2013, 2009: Biuletyn Informacyjny MRiRW, nr 10.
  3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej, 2007: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
  8. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
  9. WAWRZYNIAK B., WOJTASIK B. 2008: Przedakcesyjny i sektorowy program operacyjny w polskim rolnictwie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2.
  10. WOJTASIK B. 2007: Program dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej. [w:] Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego. AR, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu