BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasztelewicz Zbigniew (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Czy lubuskie złoża mogą zastąpić bełchatowskie zagłębie górniczo-energetyczne węgla brunatnego?
Can Lubuskie Deposits Replace the Belchatow Mining Lignite Basin?
Źródło
Polityka Energetyczna, 2011, T. 14, z. 2, s. 167-179, tab., rys., bibliogr. s. 178-179
Słowa kluczowe
Zasoby naturalne, Sektor węglowy, Wydobycie węgla
Natural resources, Coal sector, Coal mining
Uwagi
streszcz., summ., Materiały z konferencji pt. "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" (25; 09-12.10.2011; Zakopane)
Abstrakt
W artykule przeprowadzono rozważania na temat zagospodarowania lubuskich złóż węgla brunatnego. Oparto je na podstawie dotychczasowych rankingów złóż węgla brunatnego w Polsce oraz na fakcie, że w obecnie czynnych zagłębiach węgla brunatnego po 2022 roku rozpocznie się obniżanie wydobycia z powodu wyczerpywania się zasobów węgla brunatnego w kopalniach. Zasoby przemysłowe złóż lubuskich określono na poziomie 2 500 mln ton. Zasoby te przewyższają ogólne wydobycie w zagłębiu bełchatowskim z uwzględnieniem przyszłościowego zagospodarowania złoża Złoczew. Łączne roczne wydobycie węgla w dwóch zagłębiach górniczo-energetycznych "Gubin" i "Cybinka" określono na około 45,0 mln ton, co umożliwi produkcję energii elektrycznej w dwóch elektrowniach o łącznej mocy do 7700 MW. Produkcja złóż lubuskich będzie nieco mniejsza niż obecne wydobycie po stronie niemieckiej (po zachodniej stronie złóż lubuskich), gdzie wydobycie węgla brunatnego wynosi ponad 55 mln ton. (abstrakt oryginalny)

In the article the considerations on the management of Lubuskie lignite deposits are carried on. They are based on the current rankings of lignite coal deposits in Poland and on the fact that the currently active coal basins after 2022 years will reduce production because of depletion of resources in coal mines. Mineable resources of Lubuskie deposits has been set at 2 500 million tonnes. These resources are greater than the overall output in the Bełchatów basin including future development of the Zloczew lignite deposit. The total annual coal production in two regions "Gubin" and "Cybinka" was estimated at around 45.0 million tonnes, which will enable the production of electricity in two power plants of total capacity up to 7700 MW. Lignite production of Lubuskie deposits will be slightly smaller than the current mining on the German side (west side of Lubuskie Deposits), where lignite mining is more than 55 million tons. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BEDNARCZYK J., 2008 - Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego. Projekt celowy FORESIGHT. Redakcja Górnictwa Odkrywkowego. Poltegor - Instytut. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław.
  2. BEDNARCZYK J., NOWAK A., 2010 - Strategie i scenariusze perspektywicznego rozwoju produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w świetle występujących uwarunkowań. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 34, z. 4, Kraków.
  3. KASIŃSKI J.R., MAZUREK S., PIWOCKI M., 2006 - Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
  4. KASZTELEWICZ Z., 2004 - Polskie górnictwo węgla brunatnego, Redakcja Górnictwa Odkrywkowego, Bełchatów, Wrocław.
  5. KASZTELEWICZ Z., 2007 - Węgiel brunatny - optymalna oferta energetyczna dla Polski. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, [red.] Górnictwo Odkrywkowe, Bogatynia-Wrocław 2007.
  6. KASZTELEWICZ Z., KACZOROWSKI Z., MAZUREK S., ORLIKOWSKI D., ŻUK S., 2009 - Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce. VI Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Kwartalnik AGH, seria Górnictwo i Geoinżynieria, rok 33, z. 2, Kraków.
  7. KOZŁOWSKI Z., NOWAK Z., KASIŃSKI J.R., KUDEŁKO J., SOBOCIŃSKI J., UBERMAN R., 2010 - Techniczno-ekonomiczny ranking zagospodarowania złóż węgla brunatnego w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  8. TAJDUŚ A., CZAJA P., KASZTELEWICZ Z., 2010 - Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku. Kwartalnik Górnictwo i Geologia t. 5, z. 3. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice
  9. UBERMAN R., OSTRĘGA A., 2008 - Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego dla waloryzacji (rankingu) polskich złóż węgla brunatnego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 2/4 2008, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
  10. ŻMIJEWSKI K., 2009 - Harmonogram Programu Energetyki Jądrowej w Polsce. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu