BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernat-Jarka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Byczek Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie płatności bezpośrednich w funkcjonowaniu wybranych gospodarstw województwa mazowieckiego
Meaning of Direct Payments in Functioning of Agricultural Farms in Mazovia Region
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 86, s. 69-80, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Inwestycje, Dopłaty dla rolnictwa
Arable farm, Investment, Payments for agricultural
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie poziomu wykorzystania płatności bezpośrednich w wybranych gospodarstwach województwa mazowieckiego. Badania empiryczne zostały przeprowadzone w 2009 r. na grupie 65 rolników. Celowo wytypowani właściciele gospodarstw rolnych wypełniali kwestionariusz ankiety, odpowiadając na pytania zamknięte i otwarte. W badaniu brali udział wyłącznie rolnicy będący beneficjentami płatności bezpośrednich do gruntów rolnych - było to jedyne kryterium ograniczające dobór badanej próby. (fragment tekstu)

The paper aims to present the meaning of direct payments in agricultural farms in Mazovia region. Empirical studies have been carried out in the group of 65 farmers. Most respondents (37%) shown vocational education, mostly agricultural. About 87% of respondents with vocational education led to the farms of 20 ha. In turn, higher education predominated among those with higher household spectrum. Producers of the area of 5 hectares, said that their financial situation after the EU integration has not changed. A different situation has been observed among larger farms, with an area exceeding 20 hectares. The way of use of direct payments was dependent on the surface of the farm. Owners of small farms spent more of payments on current consumption, while the larger the households' size (> 10 ha) the more often they have used it for the current assets or fund investments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CHMIELEWSKA B. 2009: Strategia rozwoju rolnictwa, gospodarstw rolnych oraz obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego. Synteza wyników badań prowadzonych w okresie 2005-2009. IERiGŻ, Warszawa.
  2. CHEĆKO M., GROCHOWSKA R. 2007: Rolnictwo. [w:] Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej - Polska na tle regionu. UKIE, Warszawa.
  3. ZEGAR J.S. 2009: Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. IERiGŻ, Warszawa.
  4. MICHNA W. 2008: Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych regionów kraju. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu