BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperowicz-Stępień Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Problem wydatków sztywnych w polskim budżecie
The Problem of Firm Expenses in Polish Budget
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 81-90, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Budżet państwa, Wydatki publiczne, Budżet
State budget, Public expenditures, Budget
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Strukturę wydatków publicznych w Polsce charakteryzuje stosunkowo wysoki udział wydatków sztywnych. Duża ich część jest powiązana z transferami socjalnymi i kosztami zatrudnienia w sektorze publicznym. Tak więc za sprawą wydatków sztywnych polski budżet, z roku na rok, staje się coraz mniej prorozwojowy. Niniejszy artykuł prezentuje konieczność podjęcia radykalnych reform w sektorze finansów publicznych w celu ograniczenia poziomu wydatków sztywnych.(abstrakt oryginalny)

The structure of Polish public expenditures determines the high level of firm expenses. Its biggest part is connected with the social transfers and employment costs in public sector. Thus because of firm expenses Polish budget becomes less and less pro-developmental from year to year. This paper presents the necessity to realize reforms in public sector, which could limit the level of firm expenses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Glapiak E., Finanse muszą być elastyczne, "Rzeczpospolita" 2010, 29 stycznia.
 2. http://www.money.pl/emerytury/raporty/artykul/musimy;wydluzyc;wiek;emerytalny;bedzie;fala;strajkow,164,0,592548.html (20.02.2011).
 3. Lubińska T. (red.), Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa 2007.
 4. Markiewicz M., Siwińska J., Wydatki sztywne budżetu państwa, Studia i Analizy, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, lipiec 2003.
 5. Niedzielski B., "Reumatyzm" trawi polski budżet, www.bankier.pl (10.01.2011).
 6. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Rzońca A., Wojciechowski W., Kalina L., Dokąd zmierzają finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2010, www dlugpubliczny.org (13.01.2011).
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2009 r. http://www. mf.gov.pl.
 9. Stability and convergence programmes (or updates): 2009-2010, European Commission, April 2010, http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/convergence/programmes/2009-10_en.htm.
 10. Wołowicz K, Czy da się ograniczyć wydatki sztywne?, "Rzeczpospolita" 2010, 5 lutego.
 11. Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, DzU 1986 nr 42, poz. 202 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu i bezrobociu. DzU 1990 nr 75, poz. 446.
 13. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, DzU 1991 nr 7, poz. 668 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, DzU 1994 nr 11, poz. 108 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, DzU 1994 nr 53, poz. 214 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, DzU 1998 nr 102, poz. 651.
 17. Ustawa z dnia 26 marca 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU 1997 nr 28, poz. 153 z późn. zm.
 18. Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. zmieniająca ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, DzU 1997 nr 124, poz. 782 z późn. zm.
 19. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych, DzU 1997 nr 123, poz. 780.
 20. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby przed 1 stycznia 1999 r., DzU 1998 nr 192, poz. 118 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU 1998 nr 137, poz. 887 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, DzU 2001 nr 98, poz. 1070 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, DzU 2003 nr 45, poz. 391 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003 nr 203, poz. 1966 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu