BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Kazimiera (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Finansowanie rozwoju regionalnego ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Przykład województwa dolnośląskiego
Funding of Regional Development from the European Union Sources in Years 2007-2013. The Example of Lower Silesia Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 558-569, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka spójności, Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności
Regional development, Cohesion policy, Structural funds, Cohesion Fund
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
W artykule dokonano krótkiej charakterystyki polityki spójności Unii Europejskiej w obecnym okresie programowania budżetowego. Opisano także politykę spójności w Polsce, której zasady, cele, instrumenty realizacyjne zawarto w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia. Ważną częścią artykułu są rozważania na temat realizacji polityki spójności w województwie dolnośląskim. Przedstawiono tu priorytety i działania (oraz alokację środków finansowych przeznaczonych na ich realizację) określone w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego. Wskazano również na dotychczasowy stopień realizacji wybranych działań. (abstrakt oryginalny)

The article briefly characterizes the European Union cohesion policy in the current financial programming period. It also describes the cohesion policy in Poland, which principles, objectives and instruments are implemented in the National Strategic Reference Framework. An important part of the article is a reflection on the implementation of cohesion policy in Lower Silesia Voivodeship. The priorities and actions specified in the Regional Operational Programme for Lower Silesia Voivodeship are also presented in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Goździk R., Fundusze unijne. Zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2008.
 2. http://www.omwd.dolnyslask.pl/ewt/ewt-2007-2013.
 3. Informacja na temat wdrażania RPO WD, stan na 14 maja 2010 r., Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010.
 4. Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców 2007-20013, CeDeWu, Warszawa 2009.
 5. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo AE, Wrocław 2008.
 6. Mapa dotacji RPO WD, http://dolnyslask.pl.
 7. Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-201 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 8. Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon integracji europejskiej, PWN, Warszawa 2003.
 9. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszał-kowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2007.
 10. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do roku 2020, Załącznik do Uchwały nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 r., Wrocław 2005.
 11. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, wersja z dnia 1 czerwca 2009 r., MRR, Warszawa 2009.
 12. Szczególny opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wersja z 16 marca 2010 r., Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010.
 13. Wilk K., Rozwój miast w europejskiej polityce regionalnej i spójnościowej, [w:] S. Korenik (red.), Kształtowanie się Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
 14. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, COM(2005)24.
 15. Załącznik do Informacji miesięcznej z realizacji PO KL, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 6 kwietnia 2010.
 16. Żukrowska K. (red.), Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys, SGH, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu