BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Impact of Membership in Regional Trade Agreements on International Trade
Wpływ członkostwa w regionalnych ugrupowaniach integracyjnych na handel międzynarodowy
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 2, s. 144-168, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Liberalizm handlowy, Handel międzynarodowy
Economic integration, Trade liberalization, International trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule analizuję wpływ członkostwa w 16 RTA istniejących na różnych kontynentach na wymianę towarową między ich państwami członkowskimi oraz państw członkowskich z resztą świata. Analiza obejmuje lata 2000-2010. Wykorzystuję model grawitacji ze standardowymi zmiennymi (m.in. PKB partnerów handlowych oraz odległość ekonomiczna między nimi) uzupełnionymi zmiennymi ilustrującymi członkostwo w RTA. Inaczej niż zwykle w literaturze przedmiotu wprowadzam wiele zmiennych opisujących udział w RTA, nie zaś pojedynczą zmienną zero-jedynkową. W pierwszej części artykułu analizuję podstawowe dane dotyczące 16 RTA, które w dalszych częściach opracowania poddaję testom empirycznym. W drugiej części odnoszę się do najważniejszych wniosków z literatury dotyczącej wpływu członkostwa w RTA na handel miedzynarodowy. Tam też analizuję wyniki wcześniejszych testów empirycznych znanych z literatury. W części trzeciej opisuję metodykę badania empirycznego. Część czwarta zawiera analizę empiryczną i wnioski z niej. Część piątą stanowią uwagi końcowe.(abstrakt oryginalny)

In this paper the impact of membership in 16 RTAs on trade is analysed, both among the member states and with the rest of the world. The analysis covers the period 2000-2010. The gravity approach is used with standard variables (e.g. GDPs of the trading partners, as well as the geographic and economic distance between them), supplemented with variables relating to membership in regional trading agreements (RTAs). In this paper - differently than in the literature - several variables for participation in RTAs are used, rather than just one dummy variable. The remainder of the paper is organized as follows. In the first part the basic data of these RTAs, which are later tested empirically, are commented on. In the second part the most important conclusions from the literature on the impact of RTA membership on international trade are analysed. The results of previous empirical studies are discussed as well. In the third part the methodology used in the empirical test is described. The fourth part contains empirical analyses and conclusions, and the paper ends with some final remarks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken, N.D., 1973, The effect of the EEC and EFTA on European Trade: A Temporal Cross-section Analysis, American Economic Review, vol. 58, no. 5, pp. 881-892.
 2. Balassa, 1961, Economies of Scale in the European Common Market, Economia Internazionale, vol. 14, no. 2, pp. 198-215.
 3. Baldwin, R., Wypłosz, C., 2009, The Economics of European Integration, McGraw Hill.
 4. Bergstrand. J.H., 1985, The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence, Review of Economics and Statistics, vol. 71, no. 1, pp. 143-153.
 5. Czarny, E., 2013, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
 6. Egger, H., Egger, P., Greenaway, D., 2008, The Trade Structure Effects of Endogenous Regional Trade Agreements, Journal of International Economics, vol. 74, no. 2, pp. 278-298.
 7. Foster, N., Stehrer, R., 2011, Preferential Trade Agreements and the Structure of International Trade, Review of World Economics, vol. 147, no. 3, pp. 385-409.
 8. Frankel, J.A., 1997, Regional Trading Blocks in the World Economic System, Petersom Institute for International Economics, Washington D.C.
 9. Frankel, J., Stein, E., Wei, S.-J., 1996, Regional Trading Arrangements: Natura or Supernatural?, AER Papers and Proceedings, vol. 86, no. 2, pp. 52-56.
 10. http://contrade.un.org.
 11. http://databank.worldbank.org.
 12. http://www.cepii.fr.
 13. http://wits.worldbank.org.
 14. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
 15. http://rtais.wto.org.
 16. http://www.wto.org.
 17. Kreinin, M.E., Plummer, M.G., 2012, Theory and Economic Modelling of Preferential Trading Arrangements, in: Kreinin, M.E., Plummer, M.G. (eds.), The Oxford Handbook of Infernational Commercial Policy, Oxford University Press, Oxford, New York, pp. 123-156.
 18. Park, I., Park, S., 2011, Best Practices for Regional Trade Agreements, Review of World Economics, vol. 147, no. 2, pp. 249-268.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu