BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowski Marek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Organizacja urzędów miejskich w miastach wojewódzkich
Organization of Municipal Administration in Some Voivodeship Capitals
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 570-578, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Miasto
Self-government administration, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Urząd miasta jest elementem miasta i zajmuje istotną pozycję w zarządzaniu usługami publicznymi. Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących organizacji i zatrudnienia w urzędach komunalnych w miastach wojewódzkich w Polsce. Sposób organizacji urzędu wpływa pośrednio na koszt władzy publicznej w mieście. (abstrakt oryginalny)

Municipal office is a part of the city and occupies an essential position in public services management. The aim of this article is to present the results of empirical surveys which concern the management and employment in municipal administration in some voivodeship capitals. The way of administrating of municipal offices indirectly influences the costs of public power in a city. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2008.
  2. Kaczmarek B., Sikorski Cz., Podstawy zarządzania. Zarządzanie organizacyjne, Absolwent, Łódź 1995.
  3. Pakoński K., Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowanymi na cele, Municipium, Warszawa 2001.
  4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 ze zm.).
  5. Wojciechowski M., Podstawowe informacje dla zarządzania w samorządzie terytorialnym, [w:] C. Hales, M. Sarama (red.), Społeczeństwo informacyjne, Max - Druk Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2009.
  6. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
  7. Wojciechowski E., Wojciechowski M., Czynnik polityczny i administracyjny w zarządzaniu publicz-nym, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu