BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Helta Mirosław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Świtłyk Michał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Efektywność techniczna stadnin koni należących do agencji nieruchomości rolnych w latach 1994-2006
Technical Efficiency of Studs Belong to Agricultural Property Agency (APA) in 1994-2006
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 112-120, tab., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność techniczna, Gospodarstwa rolne, Agencje nieruchomości
Data Envelopment Analysis (DEA), Technical efficiency, Arable farm, Estate agency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Określono efektywność techniczną VRS i pozycję w rankingu efektywności oraz zbadano postęp produktywności przy zastosowaniu indeksu produktywności całkowitej Malmquista w stadninach koni należących do Agencji Nieruchomości w latach 1994-2006. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to determine the effectiveness of technical efficiency of studs belong to Agricultural Property Agency (APA) in 1994-2006 using the DEA method and to attempt to clarify the Malmquist's index and determine the effectiveness ranking of studs. Technical efficiency coefficients VRS were in 1994 0,850 and in 2006 0,958. Average of the Malmquist index was 1,019. The results of ranking were classified in three groups: one is the group of firms with high position in the ranking of efficiency, the next group were studs, which changed the position in the ranking and the last group formed firms, which the lowest positions in the ranking. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andersen P., Petersen N. 1993: A procedure for ranking efficient units in Data Envelopment Analysis. ManagementScience, 39(10): 1261-64.
  2. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes A. 1978: Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
  3. Coelli T., Prasada Rao D. S., Battese G. E. 1998: An introduction to efficiency and productivity analysis. Kluwer Academic Publischers, Boston.
  4. Coelli TJ., Rao D.S.P. 2005: Total Factor Productivity Growth in Agriculture: A Malmquist Index Analysis of 93 Countries, 1980-2000. Agricultural Economics, 32(1s), 115-134.
  5. Jarzębowski S. 2009: Efektywność gospodarowania przedsiębiorstw młynarskich w Polsce i w Niemczech. Rozprawa doktorska, SGGW.
  6. Kulawik J. (red.) 2008: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  7. Rogowski G. 1998: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  8. Rusielik R. 2000: Pomiar efektywności gospodarowania spółek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1996-1998 z wykorzystaniem metody DEA. Rozprawa doktorska, SGGW.
  9. Ziółkowska J. 2008: Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych. Studia i Monografie nr 140, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu