BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niżnik Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Dylematy związane z propozycjami zmian w systemie emerytalnym
Dilemmas of the Government Proposals to Change the Pension System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 115-127, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
System emerytalny, Fundusze emerytalne, Ubezpieczenia społeczne
Pension schemes, Pension funds, Social insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie najnowszych propozycji rządu dotyczących zmian w systemie emerytalnym i ich ocena. Tłem rozważań są charakterystyka finansowej sytuacji funduszu emerytalnego oraz omówienie wyników działalności otwartych funduszy emerytalnych. Uwzględniono wielkości środków przekazywanych przez ZUS, wartość aktywów netto i rentowność inwestycji, które porównano z dochodami z lokat bankowych i wartością waloryzacji składek w ZUS. Do najważniejszych nowych rozwiązań należy zaliczyć obniżenie składki przekazywanej przez ZUS do OFE, wprowadzenie ulg podatkowych dotyczących dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, zmiany w zakresie limitów inwestycyjnych. Podstawowym celem jest zmniejszenie wielkości deficytu i długu publicznego i tym samym nieprzekroczenie drugiego progu ostrożnościowego.(abstrakt oryginalny)

The principal aim of the paper is to assess the new concept of changes in the pension system currently being considered by the Polish government. The first part of the article discusses the financial situation of the Pension Fund (a part of the Social Insurance Fund). The second part briefly characterises the results of the financial activity of open pension funds. The third part concerns the areas in which changes will occur after the introduction of the planned decrease in the contribution transferred to the Open Pension Funds, the implementation of tax relief on supplementary pension insurance, and the changes in OPF investment limits. The main objectives of the changes will be to reduce the state budget deficit in the short term, but it is also important to lay foundation for long-term fiscal viability.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ageing Report: Economic and Budgetary Project for E-27 Member States(2008-2060), "European Economy" 2009, no. 2. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14992_en.pdf.
 2. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999.
 3. Kłos B., Marchewka-Bartkowiak K., Kontrowersje wokół systemu emerytalnego i długu publicznego, "Analizy BAS" 2009, nr 17 (25).
 4. Ostrowska K., Koniec reform OFE w imię ratowania budżetu, ,,Rzeczpospolita", 2010, nr 305 (8816)
 5. Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, ZUS, 2010, www.zus.gov.pl.
 6. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach kapitałowych oraz niektóre inne ustawy, www.mpips.gov.pl.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, DzU 2010 nr 163 poz. 1099.
 8. Ustawa budżetowa na 2010 r. http://www.mf.gov.pl.
 9. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2010 nr 34, poz.189.
 10. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU 2009 nr 205, poz. 1585.
 11. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez skarb państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nie przekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych, DzU 2003 nr 149, poz. 1450.
 12. Założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach kapitałowych oraz niektóre inne ustawy, Biuletyn Informacji Publicznej 2010, www.mpips.gov.pl.
 13. www.knf.gov.pl.
 14. www.money.pl/gospodarka/wskazniki/stopy/.
 15. www.msp.gov.pl.
 16. www.zus.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu