BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Półtorak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zasoby endogeniczne jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Studium przypadków wybranych gmin województwa dolnośląskiego
Endogenous Resources as a Factor of Local And Regional Development. Case Study of Chosen Administrative Districts of Lower Silesia Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 152, s. 579-588, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania
Słowa kluczowe
Czynniki rozwoju gospodarczego, Aglomeracje miejskie
Factors of economic development, Urban agglomerations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie, Aglomeracja wrocławska
Dolnośląskie voivodship, Wrocław agglomeration
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane zasoby endogeniczne czterech gmin aglomeracji wrocławskiej: Świdnicy, Oleśnicy, Jelcza-Laskowic i Brzegu Dolnego oraz związki między nimi a poziomem rozwoju badanych jednostek samorządu terytorialnego, jak również aglomeracji i regionu. Analizie poddano przede wszystkim: działalność przedsiębiorców, zasoby ludzkie oraz zasoby specyficzne dla badanych jednostek (abstrakt oryginalny)

The paper discusses chosen endogenous resources of four districts of Wrocław agglomeration: Świdnica, Oleśnica, Jelcz-Laskowice and Brzeg Dolny and connections among them and the level of development of studied units of administrative districts as well as the agglomeration and the region. The analysis includes especially: business activities, human resources and specific resources of examined units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański R., Miasto innowacyjne, PAN KPZK, Studia t. CIX, PWN, Warszawa 2000.
  2. Klasik A., Duże województwa samorządowe - gra o rozwój regionalny, [w:] R. Broszkiewicz (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
  3. Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A., Rynio D., Wasilewska K., Analiza porównawcza jednostek samorządu terytorialnego aglomeracji wrocławskiej pod kątem wyłonienia endogenicznych cech specyficznych dla każdej z nich, Wrocław, lipiec 2010.
  4. www.brzegdolny.pl.
  5. www.invest-park.pl.
  6. www.jelcz-laskowice.pl.
  7. www.olesnica.pl.
  8. www.um.swidnica.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu