BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wartość bieżąca a pierwsze prawo Gossena - studium przypadku
Present Value and Gossen's First Law - A Case Study
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 2, s. 169-180, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Pieniądz, Studium przypadku
Risk, Money, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest sprawdzenie istnienia ekonomicznie uzasadnionej nieaddytywnej funkcji wartości bieżącej. Badanie to przeprowadzono przy założeniu zachodzenia prawa malejącej marginalnej użyteczności bogactwa. Rozważano dwa przypadki stałego współczynnika awersji do ryzyka. Brano tutaj pod uwagę współczynnik absolutny i współczynnik względny. W wyniku tych badań uzyskano dwa różne modele funkcji dyskontującej. Wykazano formalny wpływ behawioralnych czynników na dyskonto.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this study was to verify the existence of an economically justified non-additive present value function. The study assumed the validity of the principle of the diminishing marginal utility of wealth. Two types of constant risk aversion coefficients were considered: the absolute coefficient and the relative coefficient. As a result, two different models for discounting functions were obtained. The formal influence of behavioural factors on the discount rate has been demonstrated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow, K.J., 1971, Essays in the Theory of Risk Bearing, North-Holland, Amsterdam.
 2. Bleichrodt, H., Potter van Loon, R.J.D., Rohde, K.I.M., Wakker, P.P., 2013, A Criticism of Doyle's Survey of Time Preference, Judgment and Decision Making, 8(5), s. 630-631.
 3. Chrzan, P., 2001, Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu, Oikońomos, Katowice.
 4. Doyle, J.R., 2013, Survey of Time Preference, Delay Discounting Model, Judgment and Decision Making, vol. 8, no. 2, s. 116-135
 5. de Finetti, B., 1952, Sulla preferibilita, Giornale degli Economisti 11, s. 685-709.
 6. Janssen, J., Manca, R., Volpe di Prignano, E., 2009, Mathematical Finance. Deterministic and Stochastic Models, John Wiley & Sons, London.
 7. Peccati, L., 1972, Su di una caratterizzazione del principio del criterio dell'attualizzazione, Studium Parmense, Parma.
 8. Piasecki, K., 2005, Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Piasecki, K., 2007, Modele matematyki finansowej. Instrumenty pochodne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Piasecki, K., Ronka-Chmielowiec, W., 2011, Matematyka finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 11. Piasecki, K., 2012, Basis of Financial Arithmetic from the Viewpoint of the Utility Theory, Operations Research and Decisions 22(3), s. 37-53.
 12. Pratt, J.W., 1964, Risk Aversion in the Small and in the Large, Econometrica vol. 132, s. 122-136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu