BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ocena jakości audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Quality Assessment of Internal Audit in the Units of Public Sector Finance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 157-167, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Finanse publiczne, Audyt
Internal audit, Public finance, Audit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zakres i złożoność zadań stawianych przed audytem wewnętrznym wymaga ciągłego poszerzania wiedzy na jego temat, a także weryfikowania jakości usług audytowych. W trosce o jakość audytu wewnętrznego opracowuje się od lat standardy audytu wewnętrznego, których znajomość i przestrzeganie ma zapewnić należyte wykonywanie zadań przez audytorów wewnętrznych. W artykule zaprezentowano wytyczne w zakresie oceny jakości audytu wewnętrznego zawarte w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, szczególnie program zapewniania i poprawy jakości audytu wewnętrznego, oraz podjęto próbę określenia zasad i minimalnego zakresu tej oceny.(abstrakt oryginalny)

The range and the complexity of the internal audit tasks' require a continuous increase of knowledge in this area as well as systemic evaluation of internal audit's quality. The article presents the Standards for the Professional Practice of Internal Auditing concerning quality control, especially quality assurance and improvement programme. The article is also an attempt to define basic principles and a minimal range of a quality control in the scope of internal audit function.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dopuch N., Gupta M., Simunic D.A., Stein M. T., Production efficiency and the pricing of audit services, "Contemporary Accounting Research" 2003 vol. 20, nr 1.
 2. Fernando G.D., Abdel-Meguid A.M., Elder R.J., Audit quality attributes, client size and cost of equity capital, "Review of Accounting and Finance" 2010 vol. 9, nr 4.
 3. Knechel W.R., Rouse P., Schelleman C., A modified audit production framework:evaluating the relative efficiency of audit engagements, "The Accounting Review" 2009 vol. 84, nr 5.
 4. Marais M., Quality assurance in internal auditing. An analysis of the standards and guidelines implemented by the Institute of Internal Auditors (IIA), "Meditari Accountancy Research" 2004 nr 2.
 5. Nagy A.L., Cenker W.J., An assessment of the newly defined internal audit function, "Managerial Auditing Journal" 2002 vol. 17, nr 3.
 6. Sample Quality Assurance Improvement Program, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 2009, www.theiia.org, 28.12.2010.
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
 8. Czy przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego jest niezbędne?, www.mf.gov.pl, dział "Najczęściej zadawane pytania", dostęp w dniu 13.01.2011.
 9. Kiedy można stosować formułę "zgodny z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego?, www.mf.gov.pl, dział "Najczęściej zadawane pytania", dostęp w dniu 13.01.2011.
 10. Komunikat nr 8 Ministra Finansów z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, DzUrz Min. Fin. nr 5 poz. 24.
 11. Komunikat nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, DzUrz Min. Fin. nr 7, poz. 56.
 12. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, wersja z 1998 roku, www.theiia.org, dostęp w dniu 29.12.2010.
 13. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, wersja z 2009 roku, standardy 1300, 1310, 1311, 1312, 1320, 1330, 1340; www.theiia.org, dostęp w dniu 29.12.2010.
 14. Sprawozdanie z weryfikacji i oceny prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego w 2009 roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010, s. 7, www.mf.gov.pl, dostęp w dniu 14.01.2011.
 15. Strona internetowa Instytutu Audytorów Wewnętrznych, www.theiia.org.
 16. Porównywanie organizacji i pracy komórek audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, www.mf.gov.pl, dostęp w dniu 14.01.2011.
 17. Wytyczne do samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, dokument elektroniczny, www.mf.gov.pl, dostęp w dniu 15.08.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu