BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rękas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wydatki na aktywną politykę rynku pracy (ALMP) w Polsce jako element modelu flexicurity
Expenditure on Active Labour Market Policy (ALMP) in Poland as a Component of Flexicurity Model
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 168-178, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Aktywizacja bezrobotnych, Elastyczność zatrudnienia, Polityka rynku pracy
Labour market, Unemployed activation, Flexible employment, Labour market policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Model flexicurity stanowi zintegrowaną strategię równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia. Jednym z jego komponentów jest aktywna polityka rynku pracy, która ma na celu przede wszystkim aktywizację bezrobotnych. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy dekompozycji wydatków na aktywną politykę rynku pracy w Polsce w latach 2005-2008 oraz na lokalnym rynku pracy na przykładzie działania Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Analiza ta pozwoli przeprowadzić ocenę stanu wdrożenia zasad modelu flexicurity w Polsce i na rynku lokalnym w obszarze jednego z elementów tego modelu oraz wskazać pożądane zmiany w analizowanym obszarze.(abstrakt oryginalny)

The flexicurity model is an integrated strategy for the simultaneous enhancement of employment flexibility and security. One of its components is a pro-active approach to the labour market, aimed basically at building the involvement of the unemployed through assisting them in winning and maintaining jobs. The article attempts to analyse the structure of Polish expenditure on the active labour market policy during the 2005-2008 period both at the national level and at the local level as observed on the example of the District Job Centre in Jelenia Góra. The analysis makes the basis of assessing how far this component of the flexicurity model is implemented at the national and local levels as well as pointing out the desirable improvements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Europe's Social Reality, BEPA, 2007.
  2. Kryńska E. (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, MPiPS, Warszawa 2009.
  3. Kryńska E., Równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy. Jak osiągnąć flexicurity?, "Monitor Prawa Pracy" 2007 nr 7.
  4. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS, Warszawa 2009.
  5. Rękas M., Model "flexicurity" w Polsce jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku prac, Wyd. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, Ekonomia i Prawo, Toruń 2010.
  6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2004 nr 99, poz. 1001 z późń. zm).
  7. Wilthagen T., Tros F., The concept of "Flexicurity". A new approach to regulating employment and labour markets, "Tilburg University Flexicurity Paper" 2003 no 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu