BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stężewski Sławomir (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Problem redukcji długu publicznego
Problem of Public Debt Reduction
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 179-190, bibliogr. 36 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Dług publiczny, Reforma finansów publicznych, Finanse publiczne, Wydatki publiczne
Public sector, Public debt, Public finance reform, Public finance, Public expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys finansowy z lat 2007-2009 doprowadził do nierównowagi fiskalnej i wzrostu długu publicznego. W artykule w sposób syntetyczny zaprezentowano działania podejmowane w państwach rozwiniętych na rzecz obniżenia długu publicznego i warunki reformy, tak aby w konkluzji sformułować uwagi o charakterze ogólnym, teoretycznym. Redukcja długu publicznego jest jednym z najważniejszych problemów współczesnych finansów publicznych, którego znaczenie - ze względu na uwarunkowania polityczne i społeczne państw wysoko rozwiniętych - będzie wzrastać. W tych okolicznościach powinny być rozważone wszystkie realne sposoby jego redukcji. Istnieją w tej kwestii możliwości, co starano się wykazać w niniejszym referacie. Priorytetowe znaczenie ma ograniczanie wydatków socjalnych i racjonalizacja instytucji państwa.(abstrakt oryginalny)

The financial crisis that started in 2007 and lasted until the end of 2009 caused an unprecedented fiscal imbalances and public debt rise. This paper in a synthetic way presents actions taken in developed countries to reduce public debt and conditions influencing fiscal reform in order to formulate general, theoretical remarks. Public debt reduction is one of the most important problems of public finances at present. All the real ways of debt reduction should be taken into account and analyzed. A lot of them are mentioned in this article. The priority fiscal reform actions constitute the reduction of social expenditure and the rationalization of state institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnes S., Resolving and Avoiding Unsustainable Imbalances in the Euro Area, OECD 2010.
 2. Bielecki J., Berlin odważnie reformuje, Paryż nie może pogodzić się z końcem państwa socjalnego, "Dziennik Gazeta Prawna" 03.09.2010.
 3. Bornhorst F., Budina N., Callegari G., ElGanainy A., Sirera R.G., Lemgruber A., Schaechter A., Shin J.B., A Status Update on Fiscal Exit Strategies, IMF Working Paper WP/10/272, 2010.
 4. Browne E., Reforming Budget Systems. A Practical Guide, United States Agency for International Development, June 2010.
 5. Buiter W., Rahbari E., Greece and the fiscal crisis in the Eurozone, EU Centre for Economic Policy Research. Policy Inside No. 51, October 2010.
 6. Cottarelli C., Stategies for Fiscal Consolidation in the Post-Crisis World, IMF, February 4, 2010.
 7. Das U.S., Papapioannou M., Pedras G., Ahmed F., Surti J., Managing Public Debt and Its Fiscal Stability Implications, IMF Working Paper WP/10/280, December 2010.
 8. EC, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Enforcement Measures to Correct Excessive Imbalances in the Euro Area, 29 September 2010, Brussels.
 9. ECB, Financial integration in Europe, April 2010.
 10. EU Taskforce on Economic Governance, Strengthening Economic Governance in the EU, Report of the Taskforce to the European Council, 21 October 2010, Brussels.
 11. Forthun C., Hagemann R., Sustaining the momentum of fiscal reform in Hungary, OECD 2010.
 12. Hagemann R., Improving Fiscal Performance Through Fiscal Councils, OECD 2010.
 13. HM Treasury, Spending Review 2010, October 2010b.
 14. HM Treasury, The Spending Review framework, June 2010a.
 15. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011 (Propozycje), 29 stycznia 2010.
 16. Lain P.R., International Financial Integration and the External Positions of Euro Area Countries, OECD 2010.
 17. Lenain P., Hagemann B., Carey D., Restoring fiscal sustainability in the United States, OECD 2010.
 18. NIK, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2009 r., Warszawa 2010c.
 19. NIK, Informacja o wynikach kontroli egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących handel internetowy, Warszawa 2010a.
 20. NIK, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli wewnętrznej (zarządczej) oraz audytu wewnętrznego w wybranych gminach województwa pomorskiego, Gdańsk 2010b.
 21. NIK, Informacja o wynikach kontroli zarządzania długiem Skarbu Państwa, Warszawa 2009.
 22. OECD, Budget deficits: What governments are doing, www.oecd.org, 5.01.2011.
 23. OECD, Economic Survey of Poland 2010. Executive summary, 2010.
 24. OECD, Economic Survey of Poland 2010: Ensuring a balanced recovery after the global downturn,2010.
 25. OECD, Economic Survey of the United States 2010, Paris 2010.
 26. OECD, OECD Economic Surveys: Canada, Overview, September 2010.
 27. OECD, OECD Economic Surveys: Euro Area, Overview, December 2010.
 28. OECD, OECD Economic Surveys: Portugal, Overview, September 2010.
 29. OECD, OECD Economic Surveys: Spain. Overview, December 2010.
 30. OECD, Preparing fiscal consolidation, Paris 2010.
 31. OECD, Restoring Fiscal Sustainability: Lessons for the Public Sector, Paris 2010.
 32. Padoan P.C., Tackling the budget problem, www.oecd.org, 5.01.2011.
 33. Rada Ministrów, Wieloletni plan finansowy państwa, Warszawa, sierpień 2010.
 34. Roeger W., Assessing Alternative Strategies to Promote Growth in the UE, European Commmission/DG Ecofin 2010.
 35. Rożyński P., Outsourcing w administracji, czyli jak oszczędzić na państwie, www.forbes.pl, 27.06.2010.
 36. The public-sector unions. The battle ahead, "The Economist" 2011 no 8715.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu