BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Werenowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Duczek Tomasz (Kolporter)
Tytuł
Stosowanie narzędzi public relations przez kadrę zarządzającą
Use of Public Relations Tools by Managers
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 80, s. 49-59, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Kadra kierownicza
Public relations, Managerial staff
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Kolporter
Kolporter
Abstrakt
Celem badań było wskazanie stosowanych narzędzi public relations przez kadrę zarządzającą na przykładzie Grupy Firm Kolporter oraz próba określenia stopnia świadomości ich wykorzystywania przez kadrę zarządzającą. W badaniach wyznaczono dwa cele: poznawczy i praktyczny. Cel poznawczy dotyczył określenia stanu faktycznego funkcjonowania public relations w Grupie Firm Kolporter. Cel praktyczny był próbą określenia zakresu stosowania poszczególnych narzędzi public relations przez kadrę zarządzającą Grupy Firm Kolporter oraz stopnia świadomości ich stosowania. (fragment tekstu)

The activity of public relations includes among others: cooperation with the media, building the company's identity, the organization and participation in various events (such as sponsorship, charity), lobbying activities in favour group of interest, maintaining appropriate relations between the company and the public (contacts with local communities, organization of seminars) and so called internal PR (aimed at employees in companies). The findings of the research, carried out in 2008 among the management staff in Kolporter Group, are presented in the study. The article concerns the use of public relations tools in the company and the attempts to determine their conscious use by the management staff. Some forms of public relations, possible to use in the company, were presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BUDZYŃSKI W. 2006: Public relations. Zarządzanie reputacją firmy. Wydawnictwo Poltext Warszawa, s. 17.
  2. DRZAZGA M. 2004: Systemy promocji przedsiębiorstw na polskim rynku. Struktury i funkcjonowanie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 145.
  3. JABŁOŃSKI W. 2006: "Kreowanie informacji. Media relations", Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., s. 28.
  4. NĘCKA E. 1999: Procesy uwagi [w:] "Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna", Wyd. 1. T. 2. Red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Sopot, s. 77-78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu