BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska-Toruńska Iwona (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Efekty konsolidacji fiskalnej w teorii i w praktyce
Effects of Fiscal Consolidation in Theory and Practice
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 200-209, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Konsolidacja, Finanse publiczne
Consolidation, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Irlandia, Węgry
Ireland, Hungary
Abstrakt
Artykuł przedstawia możliwe efekty dostosowań fiskalnych. Opisuje efekty keynesowskie i niekeynesowskie konsolidacji fiskalnej. Redukcje deficytu oparte silniej na zmniejszeniu wydatków publicznych niż na wzroście dochodów podatkowych powodują efekty niekeynesowskie, a w odwrotnej sytuacji keynesowskie. Przykład Irlandii i Węgier obrazuje mechanizm działania tych efektów. Wydaje się, że znajomość możliwych efektów konsolidacji fiskalnej jest ważna dla przyszłej sytuacji fiskalnej polskich finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

The article presents possible effects of fiscal consolidation. It describes Keynesian and non-Keynesian effects. Generally, the reductions of deficit based upon spending cuts are more likely to increase growth then these based upon tax increases. The examples of Ireland and Hungary show the mechanism of both effects. It seems that the knowledge of possible effects of fiscal consolidation is important for the future fiscal condition of Polish public finance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afonso A., Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy In the EU 15, Eastern Economic Association Annual, Universidade Technica de Lisboa, Lisbon 2001.
 2. Alesina A., Ardagna S., Large Changes In Fiscal Policy: Taxes Versus Spending, NBER Working Papers 2010, no 15438.
 3. Blanchard O., Comment on Giavazzi and Pagano, [w:] NBER Macroecomics Annual Cambridge Mass., O. Blanchard, S. Fischer (red.), The MIT Press, 1990.
 4. Giudice G., Turrini A., in 't Veld J., Can fiscal consolidations be expansionary in the EU? Ex-post evidence and ex-ante analysis , "European Economy" 2003 no 195.
 5. European Commission, Statistical Annex of European Economy, Brussels 2010.
 6. Giavazzi F., Pagano M., Can severe fiscal contractions be expansionary? Tales of two small European countries, "NBER Macroeconomics Annual" 1990 nr 5.
 7. Heylen F., Everaert G., Success and failure of fiscal consolidation in the OECD: a multivariate analysis, "Public Choice" 2000 no 105.
 8. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (red.), Ekonomia, Gdańsk 1991.
 9. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWE, Warszawa 1985.
 10. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Will it hurt? Macroeconomic effects of fiscal consolidation, www.imf.org 2010.
 11. Milewski R. (red.), Makroekonomia, PWN, Warszawa 2000.
 12. Miller S.M., Russek F.S., The Relationship between Large Fiscal Adjustments and Short-Term Output Growth Under Alternative Fiscal Policy Regimes, University of Connecticut, Department of Economics, Working Paper 1999-04.
 13. Moven J.C., Consumer Behaviour, McMillan Publishing, New York 1993.
 14. OECD, Observer, OECD Revenue Statistics (1965-2002) published in 2003.
 15. Orłowski W.M., Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 1998.
 16. Perotti R., Fiscal policy when things are going badly, "Quarterly Journal of Economics" 1999 no 114.
 17. Pozzi L., Government Debt, Imperfect Information and Fiscal Policy Effects on Private Consumption: Evidence for 2 Relatively High Debt Countries, Ghent University, Ghent 2003.
 18. Romer Ch., Romer D., The macroeconomic effects of tax changes: estimates based on a new measure of fiscal socks, "American Economic Review" 2010 nr 100 (June 2010).
 19. Rzońca A., Determinanty wzrostu gospodarki Irlandii w latach dziewięćdziesiątych, "Bank i Kredyt" 2002 nr 7. Sutherland A., Fiscal crises and aggregate demand: can high public debt reverse the effects of fiscal policy?, "Journal of Public Economics" 1997 no 65.
 20. "Vademecum Rzeczpospolitej" nr 87, 15.12.2003.
 21. Winiarski B., Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2000.
 22. Wojciechowska-Toruńska I., Konsolidacja fiskalna w Polsce w teorii i w praktyce, [w:] Finanse publiczne, J. Sokołowski (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 112, UE, Wrocław 2010.
 23. Zaghini, A., The economic policy of fiscal consolidation: the European experience, Paper presented at the EEA Conference, Spain 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu