BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boratyńska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Restrukturyzacja jako narzędzie realizacji naprawczego Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA
Restructuring as a Tool of Recovery Plan of Polski Koncern Mięsny Duda SA Realization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 172, s. 15-24, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja naprawcza, Przedsiębiorstwo
Repair restructuring, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Polski Koncern Mięsny DUDA SA
PKM DUDA SA
Abstrakt
Celem artykułu było omówienie znaczenia działań restrukturyzacyjnych w toku realizacji planu naprawczego badanego przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na niewielki odsetek prowadzonych postępowań naprawczych w Polsce. W opracowaniu dokonano analizy literatury przedmiotu dotyczącej restrukturyzacji przedsiębiorstw, przede wszystkim w obszarze finansowym. Zagadnienia teoretyczne uzupełniono o studium przypadku. Na przykładzie postępowania naprawczego, które było skutecznie przeprowadzone przez Polski Koncern Mięsny Duda SA, zwrócono uwagę na najważniejsze etapy tego procesu. Autorka omówiła szczegółowo elementy planu naprawczego badanego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The review of significance of enterprise restructuring activity as a tool of recovery plan realization is the purpose of this article. The author draws attention to the fact that recovery procedures have not been popular in Poland so far. The paper is based on literature analysis concerning the restructuring of enterprises, mainly in the financial aspect. Theoretical aspects are supplemented by case study. It is worth mentioning that the recovery plan has been effectively implemented in Polski Koncern Duda SA. In this article the main steps of recovery procedure in the researched company are discussed. PN (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bankructwo czy upadłość? Dyskusja redakcyjna, red. A. Herman, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2010, nr 4 (17).
  2. Dorozik L., Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa upadłościowego i naprawczego, PWE, Warszawa 2006.
  3. Grenda Ł., Plan naprawczy w postępowaniu naprawczym, Fenix pl, Czasopismo Krajowej Izby Syndyków, 2010.
  4. Hajduk H. i in., Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 1995.
  5. Pełka B., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ,,Orgmasz", Warszawa 1994.
  6. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  7. Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKM Duda za 2009 rok, http://www.inwestycje.pl/emitent/PAP/dane/20100504_072731_0000143854_Sprawozdanie_zarzadu_2009_skons.pdf, dostęp 25.01.2011.
  8. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
  9. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60, poz. 535 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu