BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grontkowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie dopłat (w kreowaniu dochodu) w gospodarstwach najsilniejszych ekonomicznie w Polsce w ujęciu regionalnym
Role of the Cap Payments in Gains Creation in the Group of Economically Biggest Farms
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 163-173, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa, Zróżnicowanie regionalne
Arable farm, Payments for agricultural, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne zmiany liczby oraz powierzchni użytkowanej przez gospodarstwa o powierzchni 50 ha i więcej w latach 2002-2007 w podziale na grupę od 50 do 100 ha oraz 100 ha i więcej w Polsce. Procentowy udział liczby gospodarstw największych obszarowo jest niewielki i systematycznie zwiększa się, natomiast udział powierzchni użytków rolnych tych gospodarstw nieznacznie zmniejsza się. Gospodarstwa wielkoobszarowe są głównie zlokalizowane w regionie Mazur, Pomorza, Wielkopolski oraz Dolnego Śląska. Gospodarstwa zaliczane do najsilniejszych ekonomicznie, czyli o wielkości ekonomicznej 100 ESU i więcej, wykazywały wyraźnie zróżnicowanie przestrzenne w zakresie kwoty uzyskanych dopłat zarówno na jednostkę siły ekonomicznej, zasobów i nakładów pracy, a także uzyskaną jednostkę dochodu z gospodarstwa rolniczego, natomiast struktura uzyskiwanych dopłat w poszczególnych regionach była podobna. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze changes that took place in number of the biggest sized farms in Poland (over 50 ha) and acreage utilized by this group of farms . It shows that share of the biggest farms in total number of farms continuously increase, and in the same time share of land utilized by this group slightly decreased. In Poland the large scale farms are concentrated mainly in provinces of Mazury, Pomerania, Lower Silesia and Wielkopolska. Within the group of the economically biggest farms (with economic power 100 ESU and more) the regional diversity of the amount of subsidies received could be also observed. The structure of subsidies was similar in all regions, but the amount of subsidies per one hectare, one work unit or one zloty of profit were significantly different. Higher influence of subsidies on functioning of farms was in West Pomerania region. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodzińska K. 2007: Zmiany strukturalne w rolnictwie Warmii i Mazur. Roczniki Naukowe SERiA, t. 9, z. I. 56-60.
  2. Dzun W. 2006: Duże gospodarstwa rolne w Polsce i wybranych krajach UE-15. Wieś i Rolnictwo, nr 3(132).
  3. Grontkowska A. 2009: Znaczenie dopłat w gospodarstwach o dużej sile ekonomicznej w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Roczniki Naukowe SERiA, t. 11, z. 1.
  4. Klepacki B. 2006: Tendencje zmian w zatrudnieniu i liczbie gospodarstw o zróżnicowanym obszarze w państwach Unii Europejskiej w latach 1990-2003. Roczniki Naukowe SERiA, t. 8, z. 4.
  5. Michna W. 2007: Sterowane i samoistne przemiany struktury agrarnej w różnych regionach kraju. Komunikaty. Raporty. Ekspertyzy. Wyd. iERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Niedzielski E. 2008: Rola gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie polskim. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 95, z. 1, s. 14-21.
  7. Otoliński E. 2007: Przemiany w strukturze agrarnej w Polsce Południowej w latach 1996-2005. Roczniki Naukowe SERiA, t. 9, z. 1.
  8. Poczta W., Sadowski A. Sredzińska J. 2008: Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 95, z. 1, 42-55.
  9. Ziętara W. 2004: Kierunki i szanse rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w warunkach integracji z Unia Europejską. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11, SGGW, Warszawa, 226-238.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu