BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąchal Piotr Marek (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Uchylenie prawomocnego mandatu karnego - wykładnia art. 101 kpw
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2011, nr 1 (2), s. 177-187
Słowa kluczowe
Prawo karne, Postępowanie sądowe, Regulacje prawne, Prawomocność
Criminal Law, Legal proceedings, Legal regulations, Legitimacy
Abstrakt
Przedmiotem rozważań autora jest problematyka coraz częściej wykorzystywanej w praktyce regulacji prawnej, pozwalającej na uchylenie prawomocnego mandatu karnego. Autor omawia takie zagadnienia, jak: postępowanie mandatowe, przesłanki prawomocności mandatu, podstawa uchylenia prawomocnego mandatu karnego, postępowanie sądowe.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń (zarys wykładu), Lexis Nexis, Warszawa 2005.
 2. Z. Gostyński, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 2000, s. 203.
 3. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 1999, s. 283 in.
 4. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2008, s. 280-281.
 5. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 572.
 6. J. Jodłowski, Postępowanie mandatowe - wątpliwości konstytucyjne, "Palestra" 2008, nr 1-2.
 7. G. Kasicki, A Wiśniewski (w:) G. Kasicki, A. Wiśniewski, Kodeks postępowania w sprawach wykroczenia z komentarzem, Warszawa 1999, s. 213.
 8. W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2007, s. 410.
 9. R. Kupiński, M. Gałązka, I. Nowicka, Tablice do procesowego prawa wykroczeń, Szczytno 2007, s. 137.
 10. J. Lewiński, Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 285-286.
 11. J. Lewiński, Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, "Lex Polonica" 2007 (ad 101 kpw).
 12. A. Marek, Podstawy prawa karnego i prawo wykroczeń, Toruń 2009, s. 19.
 13. A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 20 i n.
 14. A. Marek, Regulacje prawne dotyczące drobnych czynów karalnych, "Zagadnienia Wykroczeń" 1988, nr 6, s. 16.
 15. M. Rogalski( red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2009, s. 374.
 16. A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 508 i n.
 17. A. Skowron, Fotoradary w postępowaniu mandatowym, "Paragraf na drodze" 2005, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu