BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Główka Gabriel (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym
Bank Credit in Financing of Local Government Investments
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 80, s. 83-95, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finansowanie inwestycji, Kredyt bankowy
Local government, Investment financing, Bank credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena poziomu, dynamiki i warunków finansowania kredytem bankowym inwestycji realizowanych jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. (fragment tekstu)

The aim of the paper is the evaluation of the scope, tendencies and terms of financing by bank credits the investments which are undertaken by local governments. The analyses showed that dynamics of bank debt of local governments is high. The structure of debt indicates that local government entities take mainly investment credits. They can borrow from international financial institutions like World Bank or European Bank of Development and Reconstruction or domestic banks: universal and mortgage banks. The universal banks dominate on investment credit market. However, the growth of activity of mortgage banks is observed. The rate of growth of self governments entities debt in mortgage banks is high, although, their share in total debt is stable and one digital. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ANTKIEWICZ Ł. 2009: Miasta tną wydatki i zaciągają kredyty, Dziennik z dn. 31.08.2009 r.
 2. Bilansowe wyniki finansowe banków w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
 3. Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce - stan na grudzień 2008 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 4. JAJUGA K. 2009: Instrumenty finansowe rynku nieruchomości - elementy wyceny i analizy ryzyka, Finansowanie Nieruchomości, nr 2.
 5. LEA M. 2000: Global models for funding housing; What is the best model for Poland?, U.S. Agency for International Development, The Urban Institute.
 6. Monitoring banków 2005-2008, GUS, Warszawa 2009.
 7. Raport o sytuacji banków w: 2007, 2008, 2009 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008, 2009, 2010.
 8. RUDZKA-LORENTZ Cz. 2008: System finansowy jednostek samorządu terytorialnego, [w:] System finansowy w Polsce, pod red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. RYBIŃSKI K. 2005: Perspektywy rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce, Finansowanie Nieruchomości, nr 1.
 10. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa 2009.
 11. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dn. 29.08. 1997 r. (DzU 2003 r., nr 99, poz. 9).
 12. Ustawa o finansach publicznych z dn. 30.06.2005 r. (DzU 2005 r., nr 249, poz. 2104).
 13. WIEWIÓRA M. 2009: Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich, Materiały i Studia, Zeszyt nr 239.
 14. WYMAN M.O., LOW S., SEBAG-MONTEFIORE M., DUBEL A. 2003: Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets, Mercer Oliwer Wyman & European Mortgage Federation.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu