BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasztelan Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Substytucja czynników produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych
Substitution of Production Factors in the Large Scale Agricultural Companies
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 3, s. 174-181, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Czynniki produkcji, Kapitał ludzki
Agricultural enterprises, Production factors, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano zmiany w zakresie wyposażenia wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych w podstawowe czynniki produkcji oraz zagadnienia związane z ich substytucją. Największe zmiany zaobserwowano w zakresie substytucji pracy kapitałem, które wyrażały się przede wszystkim wzrostem technicznego uzbrojenia pracy. Procesom, tym towarzyszył wzrost produkcji, który umożliwił poprawę uzyskiwanych wyników w zakresie produktywności ziemi i pracy. (abstrakt oryginalny)

Article presents changes in the basic production assets in the large scale agricultural companies and its substitution. The most significant changes were observed in the level of capital invested in the fixed assets, which has been systematically increased. At the same time when the labour endowments decreased, its costs started to rise. An increase in the technical labour equipment was accompanied by the labour efficiency and capital productivity enlargement. Land endowments remained at the same level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Guzewicz W., Kagan A., Zdzieborska M. 2006: Procesy dostosowawcze wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2002-2005). IERiGŻ PIB, Warszawa.
  2. Kasztelan P. 2008: Intensywność działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3.
  3. Nasiłowski M. 1993: System rynkowy. Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
  4. Poczta W., Sadowski A., Sledzińska J. 2008: Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 95, z. 1.
  5. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2005, 2008: GUS, Warszawa.
  6. Tomczak F. 2006: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
  7. www.stat.gov.pl. www.nbp.pl.
  8. Ziętara W. 2008: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 94, z. 2.
  9. Ziętara W. 1998: Kierunki zmian w organizacji wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 1990-1997. [W:] Wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze - wczoraj, dziś i jutro. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu