BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Diffusion of Innovations in the Systems Thinking Approach
Źródło
Management Business Innovation, 2010, vol. 6, s. 16-24, rys., bibliogr. s. 24
Słowa kluczowe
Modelowanie systemowe, Modele symulacyjne, Dyfuzja wiedzy
System modeling, Simulation models, Knowledge diffussion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powyższy artykuł przedstawia proces dyfuzji innowacji w kontekście myślenia systemowego. Model dyfuzji Bassa pokazany jest w formie modelu symulacyjnego, zawierającego w swojej budowie dynamiczne zmienne, takie jak: zmienne akumulacyjne i zmienne przepływowe. Komputerowa symulacja przedstawionego modelu potwierdza charakterystyczne zachowania poszczególnych zmiennych modelu w czasie oraz bada ich zmianę w odpowiedzi na przyjmowane różne założenia początkowe. (abstrakt oryginalny)

This article presents the process of innovation diffusion in the context of Systems Thinking. The Bass diffusion model is built and converted into a computer simulation model with all variables defined in terms of the System Dynamics (stocks and flows). The computer simulation on the Bass' model confirms a typical for real-life innovations behaviour. Various initial assumptions and their impact upon the innovation diffusion are tested. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cempel, C. (2004). Teoria i inżynieria systemów. Obtained from: http://neur.am.put.poznan.pl/systemy/systemy.htm.
  2. Gomułka, S. (1990). Teorie innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
  3. Kauffman, D. L. (1980). Systems One: An Introduction to Systems Thinking. Minneapolis: Future Systems, Inc.
  4. Kwaśnicki, W. (1998). Dynamika Systemów jako metoda nauczania. In: E. Radosiński (ed.), Symulacja komputerowa w nauczaniu ekonomii (p. 9).Wrocław: Polskie Towarzystwo Symulogiczne.
  5. Meadows, D. (1999). Leverage Points. Places to Intervene In the System. Obtained from: http://www.sustainer.org/pubs/Leverage_Points.pdf.
  6. Mahajan, V., Muller, E., Wind, Y. (2000). New -Product Diffusion Models. New York: Springer Science + Business Media, Inc.
  7. Richmond, B. (1996). System thinking: critical thinking skills for the 1990s and beyond. In: G. P. Richarson (ed.), Modelling for Management, Volume 1, Simulation in Support of Systems Thinking, (p. 26). Dartmouth: Dartmouth Publishing Company Limited.
  8. Senge, P. (2006). Piąta dyscyplina, Teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer.
  9. Sterman, J.(2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Boston: Irwin McGraw-Hill.
  10. Szatkowski, K. (2001). Istota i rodzaje innowacji. In: M. Brzeziński (ed.) Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, (pp. 17-18). Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7318
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu