BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiński Dariusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Projekt badawczy "Działania partnerskie typu LEADER a zrównoważony rozwój zasobów społecznych jednostki"
Aims and Objectives of the Project "Leader Approach Partnership Actions in Poland and Other EU Countries and the Sustainable Development of the Social Resources of the Individual"
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 1 (tematyczny), s. 2-4, rys.
Tytuł własny numeru
Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Rozwój zrównoważony, Kompetencje społeczne, Program LEADER
Social capital, Sustainable development, Social competences, LEADER Programme
Abstrakt
Celem projektu była analiza uwarunkowań i znaczenia kompetencji społecznych osoby działającej w ramach programu LEADER. Podjęcie tej problematyki ma swoje uzasadnienie naukowe, które dotyczy rozwijania stosunkowo młodego obszaru wiedzy psychologicznej obejmującego procesy budowania kapitału społecznego. Ma ono także wymiar praktyczny w postaci tworzenia teorii i narzędzi badawczych do monitorowania efektów działania programu LEADER w obszarze psychospołecznym. Jest to ważne ze względu na konkretne potrzeby Grup Partnerskich w Polsce, które nie posiadają odpowiednich narzędzi do pomiaru i analizy takich zmiennych, jak: poczucie jakości życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych na terenach objętych programem, co większość z nich zaplanowała jako jeden z głównych celów strategicznych. Należy dodać, że wymogi programu LEADER nakładają na te grupy obowiązek monitorowania realizacji przyjętej strategii. (fragment tekstu)

The paper presents the aims, objectives, course and results of a research project titled: "LEADER approach partnership actions in Poland and other EU countries and the sustainable development of the social resources of an individual". The project was conducted in the years 2008-2011 by a research team of the Institute of Psychology at the Adam Mickiewicz University in Poznan. The partners of particular project activities included scientific research centres, social organisations and public entities involved in the implementation of the LEADER programme. The project's objective was the analysis of psychosocial results of the programme. Of particular interest were the factors related to the improvement of social competences and social activation which is manifested in various actions aimed at improving the quality of life and increasing the resources of the local environment. The research was oriented towards enhancing intersectoral collaboration and exchanging experiences related to the implementation of the LEADER programme in Poland. The results of the programme evaluation in other EU countries where it has been operating since the beginning of the 1990s constituted the background context for the performed analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu