BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych
Non-Agricultural Activity on Rural Areas as Additional Source of Income of Rural Families
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 75, s. 15-22, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Działalność gospodarcza, Dochody, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Rural areas, Business activity, Income, Non-agricultural economic activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem badań było poznanie pozarolniczej działalności gospodarczej jako dodatkowego źródła dochodów mieszkańców wsi. W artykule szczególną uwagę zwrócono na formy prowadzonej działalności gospodarczej, zmiany obrotów finansowych oraz formy zasilania finansowego. Przedsiębiorców poproszono również o ocenę możliwości zwiększenia dochodów w ramach prowadzonego przedsięwzięcia oraz wpływ uzyskiwanych środków na poziom życia. Badania przeprowadzono w 2008 r. wśród 289 rolników prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. W badaniu wykorzystano metodę ankiety oraz zastosowano dobór losowy. (fragment tekstu)

The objective of the paper was to recognize non-agricultural activity of rural families as additional source of income. Particular attention was paid to legal and organizational forms of enterprises, turnover changes and financial support forms. In the paper the possibilities of income increase within enterprise was established. Own survey proved positive changes in the development of nonagricultural activity on rural areas. Most of the farms' owners used loans and credits as main financial source. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GOTKIEWICZ W., LEWCZUK A.: Przedsiębiorczość właścicieli gospodarstw rozwojowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 554 Rolnictwo LXXXVII, Wrocław 2006, s. 171-178.
  2. KOZŁOWSKA-BURDZIAK M., SADOWSKI A.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich jako podstawa wzrostu ich konkurencyjności (w:) Birski A. (red.) Innowacyjność, jakość i przedsiębiorczość - szansą konkurencyjności. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2008, s. 257-263.
  3. MICKIEWICZ P.: Źródła i poziom dochodów w gospodarstwach rozwojowych (w:) Rola agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich Mickiewicz A. (red.). Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2001, s. 285-298.
  4. MIKOŁAJCZYK-GRZELAK N.: Rośliny zielarskie jako alternatywne źródło dochodów ludności wsi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA tom V, zeszyt 1, Warszawa 2007, s. 320-322.
  5. MOSSAKOWSKA E.: Czynniki różnicujące rozwój alternatywnych źródeł dochodu na terenach wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Rolnictwo LXXXVII nr 540, Wrocław 2006, s. 345-350.
  6. STOLARSKA A.: Dodatkowa działalność gospodarcza rodzin rolniczych czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA tom VII, zeszyt 1, Warszawa 2005, s. 221-225.
  7. ZAJĄC J.: Zmiany w podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w wybranych gminach wiejskich województwa mazowieckiego w latach 1996- 2007. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 500, Ekonomiczne Problemy Usług 21, Szczecin 2008, s. 117-123.
  8. ZWOLIŃSKA-LIGAJ M.: Związki kooperacyjne przedsiębiorstw wiejskich obszarów regionu peryferyjnego (na przykładzie województwa lubelskiego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 500, Ekonomiczne Problemy Usług 21, Szczecin 2008, s. 140-148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu